Město Hořovice patří mezi nejbezpečnější města ve středních Čechách. Přesto má šanci získat dotaci na pořízení kamerového systému. Ten by měl podchytit i vandalismus. Jednou z podmínek získání dotace je jmenování člena rady města manažerem prevence kriminality. Tím se má stát místostarosta města Václav Pomma. „Rozšířeným jevem vandalismu v Hořovicích je poškozování zaparkovaných aut. Radnice předpokládá, že by kamerový systém počet těchto činů snížil. Řidiči často nacházejí rozbitá okénka u aut. Pachatelé zároveň odcizují předměty, které v autech najdou,“ popisuje místostarosta s tím, že nejvíce se tyto případy vyskytují na parkovišti u nemocnice i hřbitova.

„Středočeským krajem jsme byli zařazeni mezi jedenáct měst kraje, které by měly obdržet dotaci,“ uvedl starosta Hořovic Luboš Čížek. Hořovice by mohly na pořízení kamerového systému získat až 1,5 milionů korun. „Pokrytí Hořovic kamerami by mělo být rozděleno do několika etap. Tato podpora by určitě zajistila kamery do lokalit, které to nejvíce vyžadují,“ upřesnil Pomma s tím, že finanční spoluúčast Hořovic na projektu bude dvacet procent. Do poloviny února má být projekt hořovického kamerového systému zpracován a odeslán na ministerstvo vnitra.

Město musí splnit několik podmínek

Podmínek k získání dotace je více. Jedná se například o zřízení městské policie. „Březnové zastupitelstvo bude schvalovat návrh na vznik městské policie v Hořovicích. Budoucí zaměstnanci budou muset absolvovat školení a zkoušky,“ objasňuje místostarosta Hořovic Václav Pomma.

Další z podmínek je i postoj města k prevenci kriminality. „Důležité je sportovní vyžití dětí a mládeže. Například možnost plážového volejbalu doplnilo město v loňském létě o zprovoznění u-rampy u fotbalového hřiště,“ dodává Pomma. Jednou z preventivních akcí města bylo vybudování místa, kam se mohou uchýlit lidé, kteří trpí domácím násilím.

Mezi hlavní požadavky pro získání dotace z ministerstva vnitra patří i počet obyvatel nad osm tisíc. „Budeme dokládat, že v Hořovicích žijí i lidé bez trvalého pobytu, abychom tento požadavek splnili,“ řekl starosta Luboš Čížek.

Lidé si přítomnost kamer ve městech uvědomují. „Systém působí jako prevence. Nedochází k napadení na ulici. Jeho význam je i v odhalování trestných činů a přestupků,“ sdělila tisková mluvčí policie Veronika Benediktová s tím, že z nahrávek je možné těžit při vyšetřování. Na kamerový systém bude napojena policie i město. Monitorované lokality bude možné sledovat přímo, nebo z nahrávek.

Umístění kamer v Hořovicích lidé neodmítají. „I když jsou Hořovice bezpečné místo, kamery k udržení pořádku určitě přispějí, zvláště ve
večerních hodinách,“ sdělila obyvatelka Hořovic Marie Hošková.