Představitelé Hýskova s velkým napětím čekají na výsledky jednání, která v uplynulém týdnu probíhala na ministerstvu zemědělství ohledně přidělení dotace jejich obci na výstavbu kanalizace. „Naše obec žádala o přidělení dotace ve výši dvaaosmdesáti milionů korun. Nyní se jedná o tom, zda dotace bude v objemu šedesáti či více procent z plánovaných nákladů. My jsme doufali, že dostaneme osmdesátiprocentní dotaci a zbytek budou představovat vlastní zdroje se zvýhodněným úvěrem. O tom jak jsme dopadli, zatím ale nemáme konkrétní výsledky. Kvůli tomu nemůžeme ještě naše občany informovat o termínu zahájení stavby,“ upozornila starostka Hýskova Ivana Týlová. Jediné, co zatím představitelé Hýskova vědí je, že by jim měla být letos dotace přiznána.

To, že bude muset obec k dotaci zajistit z vlastních zdrojů několik milionů korun, jejím představitelům starosti nedělá. „Na výstavbu kanalizace už delší dobu šetříme. Kromě toho máme vyčleněny obecní pozemky, které chceme prodat. Peníze získané jejich prodejem použijeme na náš finanční podíl,“ vysvětlila Ivana Týlová.

Stavba kanalizace završí několikaleté úsilí hýskovských zastupitelů. Odkanalizováním obce se zabývají už od roku 2001. „Tehdy jsme uvažovali, že si postavíme vlastní čistírnu odpadních vod,“ uvedla starostka Hýskova. Zastupitelé obce ale nezůstali u úvah a začali s realizací. „Už jsme měli i některá potřebná povolení. Pak jsme se z tisku dozvěděli, že jsme na kanalizaci ve společném projektu s Berounem, Královým Dvorem a Nižborem, a že nám bude povolena pouze varianta s připojením na berounskou čističku. Ze společného projektu ale nakonec sešlo a my jsme museli začít opět jednat sami za sebe. V loňském roce se nám podařilo na stavbu kanalizace získat všechna potřebná povolení a požádali jsme o dotaci. Teď čekáme, jakou částku dostaneme,“ informovala starostka Ivana Týlová.