Projekt rozšíření a modernizace městské kanalizace v Berouně a Králově Dvoře byl dokončen. Vzniklo tak čtrnáct kilometrů hlavního řadu a zhruba tři kilometry přípojek. Kanalizace, která je uložena v hloubce čtyři až šest metrů, tak bude sloužit k odvodu odpadní i dešťové vody.

„Novou kanalizaci získali obyvatelé Jarova a Zavadilky, městské části Na Cibulce nebo králodvorských Zahořan, kde v minulosti kanalizace chyběla. Veškeré nečistoty nyní poputují do místní čistírny odpadních vod, což prospěje hlavně čistotě Berounky a Litavky,“ sdělil Martin Vlk ze společnosti Skanska CZ, která kanalizaci stavěla spolu se sdružením firem Energie – stavební a baňská, a to od května roku 2006.

Město Beroun vidí ve výstavbě kanalizace velký přínos. V konečné fázi by se totiž na berounskou čistírnu odpadních vod mělo napojit téměř sedm tisíc nových uživatelů. „Na výstavbu nové kanalizační sítě bude navíc navazovat kompletní rekonstrukce poničených komunikací a chodníků. Oba projekty tak umožní další rozvoj v oblastech, kde v současné době probíhá rozsáhlá bytová výstavba,“ řekl starosta Berouna Jiří Besser.

V současné době se chystá kolaudace a připojování jednotlivých domů ke kanalizaci. Poničené komunikace by měly být zrekonstruovány do roku 2012.