Zhruba 60 milionů korun musejí představitelé Zdic a Chodouně zajistit společnými silami na dostavbu a rekonstrukci kanalizace ve svých obcích. Investiční akce, která by měla být zahájena v příštím roce, bude z velké části financována formou dotace. „Zdice patří mezi města, která musejí mít odkanalizování dokončeno do konce roku 2010. Kromě toho kvůli tomu, že nemáme kanalizaci ve všech ulicích a nebo stávající kanalizační řad potřebuje nutně zrekonstruovat, se nemůžeme ve městě pustit do oprav komunikací. Z pohledu rozpočtu Zdic by to totiž bylo mrhání peněz,“ vysvětlil důvod nákladného investičního plánu starosta Zdic Miroslav Holotina.

Původně chtělo město dostavbu kanalizace dělat samostatně. Z toho ale nakonec sešlo. „Zjistili jsme, že pro získání finanční dotace z fondů Evropské unie, bez které bychom odkanalizování města nezrealizovali, bude lepší, když se sousední Chodouní vytvoříme mikroregion. Z tohoto důvodu jsme založili svazek obcí s názvem Mikroregion Litavka a zpracujeme společný projekt,“ vysvětlil starosta Zdic Miroslav Holotina.

Potřebnou žádost o dotaci z fondů Evropské unie zpracuje obcím odborná firma. „Tu jsme už vybrali na konci srpna. Na této firmě necháme i volbu fondu, u kterého o finanční dotaci zažádá. Jakmile bude zveřejněna výzva na podávání žádostí, což by mělo být na podzim letošního roku, firma na ni ihned zareaguje a žádost o dotaci na odkanalizování podá,“ upozornil Miroslav Holotina.

Během zimních měsíců pak představitelé mikroregionu vyberou firmu, která investiční akci zrealizuje. „V příštím roce na jaře tak budeme moci začít stavět,“ poznamenal starosta.

Podle projektu by pozemní práce měly probíhat zhruba ve 22 ulicích. Rozkopané budou například ulice Nerudova, Vápenka, Komenského, U Topírny, Košťálova i Pod Knihovem. „Pozemní práce budou mít určitý dopad na dopravní situaci ve městě. Určitě to ale nebude v takovém rozsahu jako v Berouně,“ informoval Miroslav Holotina.