„Děti pak mohou dovnitř jen po skupinkách,“ konstatoval starosta města Žebrák Daniel Havlík. Jedním dechem ale dodává, že problém řešení má, a to rozšíření. „V současné době se připravuje podrobnější studie tohoto rozšíření. Při její přípravě se berou v úvahu potřeby hvězdářů i návštěvníků,“ sdělil starosta s tím, že tato úprava bude možná pouze s dotační podporou.

Než o ni Žebráčtí požádají, zajeli si pro inspiraci do Jičína. Do města s hvězdárnou, jejíž výstavbu také podpořila dotace, se vypravili zástupci města i samotné hvězdárny. Žebrácké zaujala nejen společenská místnost, která by vyřešila zmíněnou nedostatečnou kapacitu, ale i dalekohled.

Žebráčtí vědí, že rozšíření hvězdárny je běh na dlouhé trati, ale chtějí být připravení. A to pro případ, že by byl vypsaný vhodný dotační titul.

Majitelem Hvězdárny Žebrák je město, které je zároveň garantem záměru jejího rozšíření. Město zároveň nechává vypracovat studii na rozšíření. Měla by být hotová do konce roku 
a stát by měla padesát až šedesát tisíc korun. Na přípravách projektu se velkou měrou podílejí i ti nejvíce povolaní, samotní hvězdáři.

„Pokud se přístavba vydaří, bude možné zde pořádat pravidelné pořady, setkání astronomů a zvát školáky,“ uzavřel za Hvězdárnu Žebrák Vladislav Slezák.