Taková je situace, jak ji vidí ředitelé domovů pro seniory na Berounsku. Jak uvedla ředitelka domova pro důchodce Na Verandě v Berouně Hana Červenková, seznam čekatelů je dlouhý, všechny není možné přijmout. „Kapacitu bychom mohli o nějaká místa navýšit, asi o 16 míst. Bohužel zatím nemáme peníze, abychom to mohli realizovat,“ vysvětlila.

V současné době tak domov nabízí 50 míst; z nich je 44 pro domov pro seniory, šest míst potom tvoří odlehčovací služba.

Kapacita Domova seniorů TGM v Berouně má celkem 95 klientů: 69 je kapacita lůžek v domově pro seniory, 19 lůžek coby domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba nabízí sedm lůžek. Pořadník je přitom 200 až 250 žádostí.

„V našem domově bych si dovedl možná představit rozšíření kapacit nějakou nástavbou, ale zatím jsme to nezjišťovali,“ řekl ředitel Ondřej Šimon.

Počet žádostí podle jeho slov ale může být pouze zdánlivý. Podle jeho zkušeností lidé žádají o místo v domově důchodců „pro jistotu“, kdyby ta potřeba přišla. „Dnes se ale přihlíží na sociální potřebnost,“ vysvětlil Ondřej Šimon.