Jaká byla jeho letošní turistická sezona? Ubylo či přibylo mu návštěvníků? Na to nám odpověděl kastelán hradu Karlštejn Jaromír Kubů.

Pane kasteláne, jak by jste tu letošní turistickou sezonu zhodnotil. Byl jste s ní spokojený?

Letošní sezona na hradech a zámcích je považována i vedením Národního památkového ústavu za veleúspěšnou. To platí i pro hrad Karlštejn. I když, jak se říká, nehodnoťme dne před večerem, protože u nás letošní sezona skončí 31. prosince.

Čím to podle vás mohlo být? Co turisty na hrad Karlštejn letos v tak hojném počtu přilákalo?

Jestliže důvodem pro plošné letošní zvýšení návštěvnosti na hradech a zámcích může být bezpečnostní situace v Evropě i mimo ni (mnohem více lidí trávilo dovolenou doma v tuzemsku), tak pro hrad Karlštejn vše bylo umocněno 700. výročím narození Karla IV. a s ním spojený intenzivní a zcela mimořádný zájem sdělovacích prostředků. Ty hrad navštěvovaly denně od 5. května až do půlky června, ale i potom. Výsledkem toho všeho je mimo jiné i nárůst návštěvnosti oproti roku minulému o 75 000 lidí. Myslím, že obdobný skok v počtu návštěvníků hrad v minulosti nikdy nezažil.

Co podle vás bylo letos pro turisty největším lákadlem?

Jestliže je pro Národní památkový ústav ve smyslu připomenutí kulatého výročí narození Karla IV. ústředním objektem letos právě hrad Karlštejn, tak také nosnou akcí na hradě, která výročí připomíná, je unikátní výstava Karlštejnského pokladu. Ta byla  otevřená již od 7. května letošního roku.

Ke Karlštejnskému pokladu se váže zajímavá historka. Je to tak?  

Ano, 382 stříbrných a zlatých předmětů ze středověku si počátkem 15. století někdo ukryl na hradě (asi ve zdi, místo přesně neznáme), pravděpodobně před husity. Tento poklad si ale už nikdy nevyzvedl. Našli ho dva dělníci na konci 19. století v době, kdy probíhala velká puristická oprava hradu. Dnes jsou předměty ve správě Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, od něhož předměty máme zapůjčené. Výstava je přístupná ve stejné otevírací době jako hrad.

Zmínil jste 700. výročí narození Karla IV. Jak jste ho na hradě slavili?

K 700. výročí narození zakladatele hradu jsme letos měli velké množství kulturních, odborných a společenských akcí. Po 45 letech jsme obnovili muzikálová představení Noc na Karlštejně  s profesionálními herci. Představení bylo 13 a s nimi asi 6000 spokojených diváků. Byly večerní i noční scénické prohlídky „Ať žije král, ať žije císař „. Nádherný byl koncert souboru Musica Bohemica „Pocta Karlu IV." i literární pásmo Mileny Steinmasslové a Hany Blochové „Večer pro Karla IV." „České království v době vlády Karla IV." byl název fenomenální přednášky prof. Jana Royta, prorektora Karlovy univerzity.

Mohly mít na počet návštěvníků vliv i akce, které se na Karlštejně konají  pravidelně?

Na letošní ústřední Hradozámecké noci s mimořádně bohatým programem padl rekord návštěvnosti: 3000 lidí a také premiéra ohňostroje. Stejný počet návštěvníků přišel v den výročí narození Karla IV. v sobotu dne 14. května po pátečním odvysílání Dobrého rána s televizí přímo z hradu.

A jaký byl den narození Karla IV. Byl něčím mimořádný?

Právě kvůli dni výročí volalo mnoho sdělovacích prostředků obvykle s otázkou, co jsme pro návštěvníky na ten den připravili. A já odpovídal: „14. května máme určitou politickou akci." Na jejich otázku jakou, jsem zase já odpovídal: „A to je právě to, co vám nemohu říct." Ne, že by přivítání a setkání českého premiéra Bohuslava Sobotky s rodinou s bavorským premiérem Horstem Seehofrem a jeho manželkou  na nádvoří hradu byla tajná akce, ale jistě z bezpečnostních důvodů věc držená pod pokličkou. Imponovalo mi, že nežádali žádná provozní omezení. Ten den bylo na hradě oněch 3000 lidí, a setkání po prohlídce v Reprezentačních prostorách hradu bylo určitě přátelské. Ten den večer odvysílala ČT z hradeb hradu naživo zpravodajské Události.

V zimních měsících má hrad Karlštejn omezený provoz. Kdy ho mohou lidé letos ještě navštívit?

V současné době je hrad Karlštejn otevřen jen o víkendech. Ale od 26. prosince až do 8. ledna příštího roku bude hrad otevřen denně mimo pondělí. V úterý 27. prosince bude v od 18. hodin v Rytířském sále Císařského paláce „Štěpánské koledování", vánoční koncert  vokálně-instrumentální skupiny Chaire.  Nezapomeňte si sebou přinést zvonečky…