„Jsem moc rád, že zastupitelstvo městyse Karlštejn přijalo můj návrh, abychom založili novou tradici udělování nejvyššího ocenění naší obce v podobě čestného občanství. Jde o projev úcty významným občanům, jejichž dílo a životní působení mají úzký vztah k městysu Karlštejn,“ uvedl místostarosta Karlštejna Janis Sidovský.

Titul může obdržet jak karlštejnský občan, tak jakýkoliv občan České republiky, na základě mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci nebo pověst městyse Karlštejn, a také za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, jako je záchrana života nebo záchrana historických nebo kulturních hodnot městyse.

Prvním laureátem se v sobotu 15. prosince stal kastelán hradu Karlštejn Jaromír Kubů, který po 31 letech končí ve své funkci a na jeho místo nastoupí jeho dosavadní zástupce Lukáš Kunst.

„Z udělení Čestného občanství mám velkou radost. Bylo to pro mne nečekané a příjemné překvapení. Jsem velice rád, že zastupitelé Karlštejna po těch jednatřiceti letech, které jsem strávil prací pro hrad a pro obec, moji práci ocenili. Potěšilo mě to,“ uvedl kastelán Karlštejna Jaromír Kubů.

V roli kastelána starobylého českého klenotu pobýval na hradě možná déle než samotný Karel IV. Za tu dobu se střetl s mnoha významnými státníky, politiky a dalšími lidmi. V roce 2019 stráví na svém milovaném hradě ještě tři měsíce, ale ty budou vyplněné stěhováním a dalšími novými povinnostmi.

„Dlouhodobá činnost a životní postoje pana Jaromíra Kubů nepochybně mají význam pro rozvoj městyse Karlštejn, jeho vnímání českou i zahraniční veřejností, uznání odborníků a pro zájem médií. Je příkladem profesionála, který vtiskl svou osobnost do svého poslání a mimořádně tak prospěl karlštejnským občanům a obci samotné,“ dodal Janis Sidovský.

Nejvyšší ocenění předal dlouholetému hradnímu pánovi starosta městyse Karlštejn Petr Rampas, a to před Českou mší vánoční v Rytířském sále Císařského paláce hradu Karlštejn.