Z hlediska městyse Karlštejna nebyl jeho starosta Miroslav Ureš s rokem 2009 příliš spokojen. Příjmy se v něm snížily zhruba o deset procent, výdaje na elektřinu, mzdy, vodu, odpady či plyn se naopak zvýšily. Více nejen o loňském roce přináší následující rozhovor s Miroslavem Urešem.

Jaké zásadnější akce se vám v loňském roce podařily?

„Mimo jiné výstavba dvojgaráže pro hasiče, změna územního plánu, přebudování zdravotního střediska pro dětskou lékařku nebo přeměna vytápění na radnici z elektřiny na plyn. Rozšířili jsme také veřejné osvětlení, jako turistická obec si nemůžeme dovolit v noci zhasínat. Úspěchem byl také bezúplatný převod stavebních pozemků o rozloze asi 15 hektarů, kde bychom chtěli letos zahájit výstavbu šesti desítek rodinných domků, menší prodejny a penzionu pro seniory.“

A co se naopak realizovat nepodařilo?

„Bohužel nebyla zahájena oprava Budňanského potoka, který vede po pěší zóně směrem k hradu a je v dezolátním stavu. Ministerstvo dopravy mělo rozhodnout, zda se kolem potoka mají použít patníky nebo svodidla, ale dosud tak neučinilo. Z tohoto důvodu muselo dojít k půlročnímu odkladu.“

Už jste v Karlštejně projednávali rozpočet?

„Zatím se držíme provizorního rozpočtu. Návrh rozpočtu na rok 2010 v současné době zatím zpracováváme, příjmy i výdaje by se měly pohybovat kolem 17 milionů korun. Abychom ale mohli něco budovat, budeme muset prodat nějaký majetek. Stále totiž splácíme půjčku na výstavbu kanalizace. Ročně to dělá dva miliony a dalších 800 tisíc na úrocích.“

Jaké tedy máte plány na rok 2010?

„Letos chceme zahájit opravu Budňanského potoka, kterou bude financovat správce potoka, tedy Lesy ČR. My přispějeme částkou 700 tisíc korun. Za stejné peníze chceme dokončit kanalizaci na Krupnou pro čtyři domy a za milion korun chystáme přestavbu mateřské školy, čímž bychom zvýšili její kapacitu. Rádi bychom také vyměnili okna a opravili venkovní omítku v budově radnice, na tuto akci jsme požádali Středočeský kraj o dotaci ve výši 2,5 milionu korun.“

KAREL SOUČEK