V jeho gotických prostorách si dnes můžete vyslechnout přednášku Prof. PhDr. Ing. Jana Royta z ústavu dějin křesťanského umění KFT UK v Praze, který pohovoří na téma  666. výročí korunovace krále Karla IV. a jejího vlivu na rozmach českého království. 

 Přednáška se uskuteční v Rytířském sále Císařského paláce v pátek v 19 hodin. Kromě přednášky se mohou příznivci hradu Karlštejn o víkendu účastnit projektu Oživlé památky, v jehož rámci  připravil management správy hradu exkluzivní speciální prohlídkovou trasu věnovanou prohlídce nejvzácnějších kaplových prostor hradu Karlštejn. Nabídka speciální trasy platí pouze v měsíci květnu a během ní se návštěvníci podrobněji seznámí s posvátnými prostory hradu Karlštejn, detailně si tak prohlédnou freskovou výzdobu a jednotlivé prvky výzdoby.

V rámci této prohlídky je možné vstoupit tam, kam návštěvník nikdy vstoupit nemohl, a to do osobního  oratoře Karla IV. kaple svaté Kateřiny a do presbiteria (oltářní části) Kaple svatého Kříže