Králův Dvůr/ Zastupitelé Králova Dvora schválili dostavbu víceúčelové sportovní haly do maximální výše 31,8 milionů korun. K 60 milionům korun, které původně měla hala stát, tak zastupitelé schválili finanční navýšení o 10 milionů korun. Pro některé představitele Králova Dvora tolik vytoužená sportovní hala, tak přijde daňové poplatníky na zhruba 70 milionů korun.


Potřebné miliony město získá navýšením desetimilionového úvěru u České spořitelny na 15 milionů. „Zbytek dofinancuje město ze svých zdrojů,“ informoval starosta Králova Dvora Karel Mencl.


Halu už ale nedostaví firma Formatech, která po několik let v Králově Dvoře získávala nejlukrativnější zakázky, nýbrž zcela nová stavební firma, která vzejde z výběrového řízení. Jak uvedl auditor, kterého si město najalo na zhodnocení stavby a provedených prací, nebude lehké takovou firmu získat. Formatech totiž provedl nejlukrativnější část zakázky – hrubou stavbu.


Náročné dodělávky už nepřínášejí stavebním firmám takové zisky jako samotná hrubá stavba. Kromě toho firma podle auditora odvedla jen průměrnou práci. Na svých webových stránkách přitom zákazníkům slibuje nadstandardní služby. Doslovná citace: „Vzhledem k možnosti použití stavebních materiálů z vlastní výroby, je možno poskytovat zákazníkům bezkonkurenčně výhodné ceny staveb, při dodržení vysokého standardu kvality provedení a dlouhodobých záruk“.


V případě sportovní haly v Králově Dvoře je to ale přesný opak. Za nedokončení stavby město nyní hodlá uplatnit u Formatechu všechny sankce, které vyplývají z porušení smluvních podmínek. Po firmě bude požadovat i náhradu nákladů, které městu s dostavbou vzniknou.


Aby město mohlo halu dokončit, musí od ministerstva financí získat další prodloužení termínu její dostavby. To z loňského roku vyprší na konci srpna. „Žádost už byla na ministerstvo odeslána,“ informoval místostarosta Králova Dvora Petr Vychodil. V případě, že je nezíská, bude muset Králův Dvůr nedokončenou stavbu zakonzervovat a státu vrátit 30 milionů korun, které od něho získal na dotacích. „K tomu si připočtěte tučné penále,“ upozorňoval zastupitele Karel Mencl na posledním veřejném jednání.


Na něm zastupitelé města pověřili finanční a kontrolní výbor kontrolou všech účetních dokladů, které souvisejí s výstavbou víceúčelové sportovní haly. Ta by měla objasnit podezření některých zastupitelů ohledně celého financování stavby. Například i to, jak je možné, že firma Formatech v loňském roce získala od Králova Dvora zhruba 7 milionů korun, které nyní městu vrací Josef Laun formou téměř čtyřmilionového depozita a zařízením staveniště.
„Podle uzavřené smlouvy se měly firmě proplácet faktury pouze za odvedenou práci,“ tvrdí zastupitel Josef Rozhoň. Podle auditora tomu tak ale ve všech případech nebylo.