„Já bych byla velmi ráda, kdyby tuto cenu získal jeden ze zakladatelů Občanského fóra na Berounsku Jan Rybáček. Podle mne by si ji vážně zasloužil za to vše, co v revolučních letech dělal. Myslím, že to bylo 24. listopadu kdy nebojácně vystoupil na veřejné schůzi zaměstnanců nemocnice v Berouně,“ uvedla Jana Netopilová z Berouna.

Ceny města Berouna se poprvé udílely v roce 2013, kdy starostkou Berouna byla Šárka Endrlová. Tehdy se toto významné městské ocenění předávalo u příležitosti 95. výročí vzniku samostatného Československa.

Z této události se v průběhu let stala už tradice, která se udržela dodnes. Zcela první získal Cenu města Berouna v roce 2013 výtvarník Vladimír Izbický, a to za dlouholetou činnost v kulturní oblasti a za své dlouholeté zásluhy o obnovu povědomí o historické hrnčířské tradici Berouna. Hrnčířské trhy, které založil, každoročně do Berouna přilákají stovky hrnčířů a tisíce návštěvníků. Prestižní ocenění Vladimíra Izbického tehdy překvapilo.“A přiznám se i potěšilo,“ uvedl letos Vladimír Izbický. Berounské trhy mají v současné době věhlas v celé České republice. Sjíždějí se díky kontaktům jejich zakladatele na ně i hrnčíři ze zahraničí.

Jako druhý získal Cenu města Berounal Smíšený pěvecký sbor Slavoš, který po obnovení své činností vystupuje už pětačtyřicet let.

Ocenění může získat každý, kdo se nadmíru a dlouhodobě zasazuje o propagaci Berouna. Dále člověk, který je velmi úspěšný ve svém oboru. Nebo osobnost, která vykonala skutek hodný uznání a ocenění.

Podmínkou je, aby daná osoba, nebo její skutky měly přímý vztah k Berounu. Nemusí jít pouze o jednotlivce. Konkrétní návrhy podávají jednotlivci, orgány města, členové zastupitelstva, politické strany, občanská sdružení a hnutí a společenské organizace, které ve městě působí minimálně tři roky. O udělení ceny pak rozhoduje na návrh rady zastupitelstvo města hlasováním.

Ocenění mohou užívat titul „Nositel Ceny města Beroun“ a jsou zapsáni do kroniky města a do Pamětní knihy čestných poct města Beroun. Příjemným bonusem je také pět tisíc korun, které získá jednotlivec.

Kolektiv si odnese částku deset tisíc korun.

Po prvním ročníku získali v roce 2014 ceny malíř, grafik, fotograf a ilustrátor Karel Souček a dlouholetá ředitelka berounského Muzea českého krasu Jana Čapková. V následujícím roce to byl spisovatel a autor proslulých Příběhů včelích medvídků Jiří Kahoun a bývalá ředitelka Farní charity Beroun Jana Civínová. Cenu získala v roce 2016 i cvičitelka Božena Kebrlová a fotograf Zdeněk Zůna. V loňském roce ji získal vědecký pracovník Karel Žák, který se kromě své práce snaží vědu i zpopularizovat veřejnosti a vydavatelka a fotografka Marie Holečková, která ve svých knihách propaguje město Beroun.