Podmínkou je, aby navrhovaní případně jejich skutky měli přímý vztah k městu Beroun. Návrh musí obsahovat dostatečné a podrobné zdůvodnění. Nominace je možné adresovat na oddělení kultury a vnějších vztahů na e-mail kultura1@muberoun.cz nebo stačí vyplnit formulář na webu města, v záložce Kultura/Cena města Berouna.

„O udělení ceny pak rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním na návrh rady. Ceny budou následně předány na slavnostním večeru, který se u příležitosti výroční vzniku ČSR uskuteční 22. října," uvedla starostka Berouna Šárka Endrlová. V minulých letech získali Cenu Města Berouna keramik Vladimír Izbický, pěvecký sbor Slavoš, malíř Karel Souček a bývalá ředitelka muzea Jana Čapková.