Zastupitelé Králova Dvora za sebou mají poslední letošní veřejné zasedání. Přestože se konalo týden před vánočními svátky, mělo jednání velmi bouřlivý a emotivní závěr.


Část zastupitelů se chtěla vrátit k projednání závěrů zápisu z jednání finančního a kontrolního výboru, který upozornil na určité nesrovnalosti ohledně financování víceúčelové haly v Králově Dvoře. S čímž starosta města Karel Mencl nesouhlasil. Zastupitelé ale na svém návrhu trvali. „Pro mě osobně je ve zprávě kontrolního a finančního výboru několik závažných skutečností, které překračují zákon minimálně ve třech paragrafech. Je tady ale ještě jeden pargraf, který definuje nadržování. Ten se nevztahuje na starostu jako statutárního zástupce obce, či na radu, ale na nás 15, kteří máme důvodné podezření,“ odůvodnil svůj návrh zastupitel Kamil Machart. Ten také zmínil krajní řešení podat na starostu trestní oznámení. „To ale nevidím politicky průchozí,“ dodal Machart.


„Nebudu tady s vámi řešit věci, na které vy nemáte kompetenci. Odvolejte mne a nebo mne žalujte. Já jsem se k chybě přiznal. Prostě jsem udělal to, co jsem udělal. To se nedá změnit, tak to prostě je. Podejte na mne žalobu, a pak můžeme o něčem jednat,“ poznamenal k výše zmíněné zprávě starosta Králova Dvora Karel Mencl.


K této zprávě se vrátila i předsedkyně finančního výboru, zastupitelka Jana Chlupová. “Myslím si, že jsme s panem Říhou udělali kus práce a byla bych velice ráda, aby nám zastupitelstvo to celé nějak pomohlo ukončit. Napsala jsem vám všem dopis, protože jsem byla v pracovní neschopnosti. Vaše názory mě ale částečně zklamaly. Domnívám se, že závěry ze zprávy finančního a kontrolního výboru jsou natolik závažné, že je potřeba, aby jste vy všichni zastupitelé k tomu zaujali stanovisko. Pokud se nevyjádříte vy, podám návrh, ve kterém se vyjádřím za svou osobu. Od vás mám k tomu v usnesení pouze dva body. A to neschválení postoupení této zprávy na ministerstvo financí a schválení návrhu paní Suchantové odložit vše do ukončení vyšetřování starosty policií,“ uvedla Jana Chlupová.


Ta byla dále překvapena tím, že někteří zastupitelé čekají na to, jak dopadne policejní šetření anonymního udání a sami problém oficiálně nechtějí nijak řešit. Proto nakonec přečetla svůj návrh: „Na základě zápisu z jednání finančního a kontrolního výboru navrhuji zastupitelstvu města předat šetření financování víceúčelové sportovní haly orgánům v trestním řízení.“ Ten ale zastupitelstvem neprošel. Pro byli pouze zastupitelé Pohanka, Choc, Kasseckert, Machart, Rozhoň a Chlupová. Stejně tak zastupitelstvem neprošel opětovný návrh na oslovení ministerstva financí a na odvolání Karla Mencla z funkce starosty města. Starosta Králova Dvora během diskuze sám několikrát přitom vyzval zastupitele, ať ho odvolají a žalují. Kromě jiného je také upozornil na to, že za pochybení, která mu vyčítají, mohou stejným dílem. „Ano, dostal jsem halu na starost a udělal jsem chyby. To vy jste mě ale pověřili, abych jednal,“ bránil se Karel Mencl.


Na některých zastupitelích bylo vidět, že si zřejmě neuvědomují či nechtějí chápat závažnost situace. „Strkají hlavu do písku,“ okomentoval jejich chování Tomáš Kasseckert.


Místostarosta města Petr Vychodil nakonec přišel s návrhem, aby zastupitelé v této věci oslovili právní kancelář, která by vše prošetřila, udělala odborný rozbor, a pak zastupitelům vysvětlila všechny nejasnosti i otázky typu, proč město nemělo na hale stavební dozor. Jeho návrh narozdíl od ostatních prošel.