„Dosud jsme od ní neobdrželi žádost na uzávěru komunikace na stavební práce ani na dopravní značení na objížďky. Nic z toho nemají dosud vyřízeno. Až si podají žádosti, my jim vydáme povolení,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Beroun Miroslav Jerling s tím, že vše stojí na tom, že realizační firma nemá dosud na ministerstvu dopravy vyřízenou žádost o povolení objízdné trasy na dálnici D5. To je jedna z podmínek, kterou musí mít pro podání žádosti na odbor dopravy.

Podle vyjádření krajského úřadu, který je investorem stavební akce se to nejdůležitější rozhodne v pátek na jednání u místostarosty Berouna Michala Mišiny. „Zástupci Krajské správy a údržby silnic mají v pátek jednání s místostarostou Berouna. Na schůzce se projednají určité záležitosti a na základě nich se pak bude pokračovat v realizaci projektu,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Středočeského kraje Nicol Lenertová.
Schůzku Michal Mišina potvrdil. „Rádi bychom věděli, jak to vše bude probíhat. Proto jsem si s představiteli firmy domluvil na pátek schůzku. Krajský úřad už třetího dubna předal realizační firmě staveniště. Firma zatím provádí přípravné práce. V současné době kope kolem komunikace dešťovou kanalizaci, což měla i v tomto období v plánu. Původně to měli její pracovníci provádět při uzavřené komunikaci. Kvůli nevyřízeným žádostem to musí dělat bokem tak, aby neomezovali dopravu,“ vysvětlil místostarosta Berouna a poznamenal, že žádost na odbor dopravy už firma přinesla několikrát. „Vždy v nich ale měla zásadní chyby. Kvůli nim jim odbor dopravy nemohl vydat rozhodnutí o částečném uzavření komunikace,“ dodal místostarosta Berouna Michal Mišina s tím, že silnici uzavřou, až budou mít vyřešenou objízdnou trasu, značky a podobně. „Myslím si, že se jim to během tohoto měsíce podaří všechno zajistit,“ poznamenal místostarosta Berouna.

Rozsáhlá rekonstrukce silnice v Plzeňské ulici se zásadně dotkne života obyvatel nejen dotčených měst Berouna a Králova Dvora, ale také lidí ze spádových obcí. Investiční akci za zhruba 193 milionů korun je rozdělena do tří etap a každá z nich má svůj časový harmonogram. Starostové obou měst se obávají, že kvůli velkému časovému skluzu se termíny dokončení těchto etap nedodrží. „Máme maximální zájem, aby se rekonstrukce silnice v Plzeňské ulici co nejvíce urychlila. Aby se pak zbytečně neprotahovala do zimních měsíců. Nikdo neví, jaké bude v zimě počasí. Já se osobně bojím toho, co by se mohlo stát. Že nám realizační firma pak řekne, že v zimě dělat nemůže a bude pokračovat až na jaře. Nikomu z nás nevadí, kdy s rekonstrukcí plzeňské začnou, ale ať stavební práce dokončí v daném termínu. To je 20. listopadu,“ konstatoval starosta Berouna Ivan Kůs.Stejný názor má i starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

„Myslím si, že je potřeba, aby Středočeský kraj, který je investorem, začal více tlačit na realizační firmu, aby dala vše rychle do pořádku. Pro obyvatele našeho města by bylo velmi nepříjemné, kdyby se rozdělaná stavba posunula do zimních měsíců. To by byl samozřejmě problém pro všechny řidiče,“ upozornil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Při první etapě, se uzavře jeden jízdní pruh komunikace v Plzeňské ulici ve směru na Králův Dvůr, a to v úseku od křižovatky s ulicí Koněpruskou až k ulici Košťálkově. Objízdná trasa povede ulicí Bratří Nejedlých přes Třídu Míru do Košťálkovy ulice. Ve směru z Králova Dvora do Berouna bude hlavní tah Berounem průjezdný. Samozřejmě ale musí řidiči počítat s tím, že stavební firma bude v průjezdném jízdním pruhu manipulovat s technikou.

V rámci této první etapy, která potrvá až do 15. července se opraví povrch komunikace, vybudují se podél ní chodníky i osvětlení a na křižovatce s Košťálkovou ulicí se vybuduje nový kruhový objezd. Ten zajistí plynulé najíždění automobilů z Košťálkovy ulice do Plzeňské ulice.

Souběžně s opravou komunikace v Plzeňské ulici se bude opravovat a rozšiřovat komunikace, která se využije pro objízdnou trasu při druhé etapě rekonstrukce Plzeňské. Jedná se o silnici, která vede přes lokalitu Máchovny do Zahořan. Přes ni povede objízdná trasa od 16. července do 20. listopadu kdy se bude opravovat plzeňská od ulice Košťálkova až k Jungmannově ulici v Králově Dvoře. I při této etapě bude uzavřen pouze jízdní pruh plzeňské ve směru z Berouna do Králova Dvora. Ten v opačném směru má být průjezdný.