„Za vznikem Klubíčka v roce 1997 stála potřeba zajistit naše vlastní postižené děti. A v tomto jsme se shodli i s dalšími rodiči. Jak léta šla, služby se profesionalizovaly a přibývali i klienti, kteří nás potřebovali,“ začala povídání ředitelka Alena Pecková, která ve vedení berounské organizace stojí už 24 let.

Nyní Klubíčko poskytuje čtyři druhy registrovaných služeb. „Nabízíme týdenní stacionář, pobytové odlehčovací služby s nepřetržitým provozem, ambulantní sociálně aktivizační služby a terénní osobní asistenci,“ popsala Pecková a dodala, že služby se dají různě kombinovat.

Původní Klubíčko začalo v roce 1997 fungovat v Berouně jako klub Asociace zdravotně postižených dětí v ČR, organizace, která sdružuje rodiny s postiženými děti z celé republiky. „V asociaci jsme nalezli skvělé lidi, odborníky, zázemí, inspiraci, rady a metodiky a díky tomu jsme se mohli vydat vlastní cestou. Nejprve jsme poskytovali poradenské služby, pořádali akce pro celé rodiny a pomohli vybudovat speciální třídu při mateřské škole. O tři roky později jsme přidali tábory pro děti s postižením,“ řekla ředitelka.

Tři roky nato vybudovali denní centrum, sváželi děti na volnočasové programy, terapie a vzdělávání a nezůstali jen u toho. „Stáli jsme u zrodu Komunitního plánování v Berouně a následně i Komunitního centra Beroun, kde jsme od roku 2006 po pět let měli nadstandardně vybavené zázemí a poskytovali ambulantní a pobytové služby, terapie, vzdělávání, volnočasové aktivity a dopravu asi 70 klientům. Berounské Klubíčko vedli rodiče postižených dětí, ale v roce 2011 vedení převzali jeho zaměstnanci, kteří následně převedli toto fungujícího zařízení do své nově vzniklé Dobromysly,“ sdělila ředitelka.

„Ale to vše je již dávnou historií. S novým vedením Dobromysly spolupracujeme, předáváme klientům informace o našich aktivitách a ti tak mohou využívat služby obou organizací,“ dodala.

Služby postavené na zkušenostech

Tento rok se tedy slaví dekáda od založení nového Klubíčka, jehož prostory lze najít ve Vráži. I toto Klubíčko vedou rodiče postižených dětí. V současnosti se zde starají o 50 klientů a poskytují i asistovanou dopravu seniorům žijícím v regionu. „Vozíme je k lékařům, na nákupy, po úřadech a řidiči jim poskytují i potřebný doprovod,“ řekla Pecková.

Služby Klubíčka jsou postaveny na zkušenostech osob, jejichž život je ovlivněn zdravotním handicapem, a znalostech odborníků, jež je dokáží uplatnit v rámci péče o klienty. „Zaměstnáváme lidi, kteří mají osobní zkušenost s péčí o postižené. Naše fungování je vysoce flexibilní. Když děti byly malé, pomohli jsme vybudovat školku. Jakmile odrostly a měli jsme je ve školách, zaměřili jsme se na volnočasové aktivity. Nyní, když klienti zestárli, nabízíme i celoroční pobytové služby a možnost pracovního uplatnění,“ říká Alena Pecková.

Pro šikovné klienty, kteří jsou schopni být zaměstnáni, vytvořili tréninkové pracoviště. „Ti poté mohou pracovat v našem Sociálním podniku Klubák, který je zaměstnává na různé úvazky jako pomocné kuchaře, pekaře, uklízeče či prodejce na stánku,“ vysvětlila ředitelka.

Klubák zaměstnává i další osoby se zdravotním postižením na pozicích řidič, vedoucí Tvořivé dílny a administrativní pracovník. „Například jedna kolegyně s těžkým tělesným postižením má speciálně přizpůsobený počítač, který ovládá pouze slovně a dokáže nám takto zpracovat administrativu,“ popsala ředitelka.

K příležitosti výročí se v pátek 17. září ve Vráži koná Den otevřených dveří a plány do budoucna má organizace jasně rozmyšlené. „Pevně věřím, že Klubíčko bude fungovat v režimu, který jsme vybudovali. Rozvoj očekávám u Klubáku, kde chystáme vybudování gastro provozu a bistra pro veřejnost“, sdělila Alena Pecková. Provozu Klubíčka lze pomoct jak finančními, tak hmotnými dary, či ve formě dárcovské DMS. Více informací lze najít na jejich webových stránkách.