Největší projekt ve Středočeském kraji realizoval během uplynulých dvou let berounský klub Klubíčko. Projekt s názvem Rozšíření sociálních služeb Integračního centra Klubíčko byl výjimečný hlavně svým rozsahem, tudíž i výší podpory, která činila téměř 20 miliónů korun. Projekt byl financován z 80 procent Evropským sociálním fondem a z 20 procent státním a krajským rozpočtem České republiky. Navázal tak na vznik Komunitního centra v Berouně, kde Klubíčko sídlí.
„Projekt se zpočátku rozbíhal trochu pomaleji kvůli menším administrativním průtahům. O to razantnější tempo však nabral později. Všechny plánované aktivity projektu se podařilo naplnit a některé dokonce kapacitně dalece přesáhnout. Z prostředků Evropské unie bylo nejprve zafinancováno vybavení nových prostor v celém patře Komunitního centra, které si vyžádalo tři milióny korun. Kromě speciálního nábytku jsme v průběhu dvou let mohli také zakoupit velké množství didaktických a terapeutických pomůcek,“ sdělila administrativní pracovnice projektů z Evropské unie Veronika Zadražilová.
Klinetům Klubíčka přibyla díky projektu řada nových pomůcek jako například speciální bidetové sedátko za téměř 35 tisíc korun, dále zdravotně nezávadné hračky, knížky či speciální příbory. „Například jedna lžíce se speciálním držátkem stála 300 korun. Dále jsme pořídili šest polohovacích postelí, z nichž jedna stála zhruba 35 tisíc korun, a antidekubitní podložky, které nezpůsobují proleženiny klientům, kteří leží delší dobu v jedné poloze,“ uvedla Veronika Zadražilová. „Kromě toho jsme v rámci projektu zakoupili také speciální kuchyňskou linku, která je v terapeutické dílně a je uzpůsobená pro vozíčkáře. Dále jsme vybavili veškeré kancelářské prostory, které jsou také uzpůsobené pro vozíčkáře. Z dalších pomůcek to jsou například čtyřkolové chodítko, rotoped, logopedické pomůcky a gastronádoby,“ popisovala Zadražilová. Ostatní finanční prostředky byly použity na mzdové a provozní náklady.
V rámci projektu byly rozšířeny služby například o stacionář s denní nebo týdenní docházkou, sociálně terapeutickou dílnu, podporované zaměstnávání a osobní asistenci v celém rozsahu. Bylo zde vytvořeno také detašované pracoviště Základní školy speciální, systém odborných terapií i vzdělávání klientů a především navýšena celková kapacita služeb.
Ty nyní využívá celkem 102 klientů. Denně některou ze služeb využije průměrně 30 klientů. Pracovní tým se během dvou let rozrostl na 47 stálých zaměstnanců a 46 externích pracovníků. „Za velký úspěch považujeme zaměstnání 14 rodičů postižených dětí a 8 osob se zdravotním postižením,“ dodala Veronika Zadražilová, která spolu s ředitelkou Klubíčka Alenou Peckovou a ostatními pracovníky považuje projekt týkající se rozšíření sociálních služeb za velmi úspěšný. V historii Klubíčka totiž způsobil zásadní posun od malého sdružení k profesionální organizaci.
„Podpora ze strukturálních fondů Evropské unie umožnila Klubíčku stát se největším poskytovatelem sociálních služeb zaměřených na osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny na Berounsku. Také pomohla získat registraci poskytovatele sociálních služeb od Krajského úřadu Středočeského kraje, a tím otevřela možnost pravidelně získávat větší státní dotace,“ dodala Zadražilová.