Původní objekt patří mezi památkově chráněné budovy města, příprava projektu byla z toho důvodu velice náročná a trvala několik let. Když už se před třemi lety začalo stavět, dodavatelská firma požádala o navýšení ceny kvůli neočekávaným komplikacím. Hořovičtí však byli ochotni uznat navýšení pouze do určité výše a s původním dodavatelem se rozloučili.

V loňském roce vypsali nové výběrové řízení. „S firmou, která byla v současném výběrovém řízení na prvním místě, jsme se nakonec nedohodli. Nemohli jsme splnit její platební podmínky. Oni zas nechtěli přistoupit na ty naše," vysvětlil starosta Hořovic Ondřej Vaculík a doplnil, že rozhodující byly nejen již zmíněné platební podmínky, ale také cena.

A kdy se dělníci na stavbu toalet vrátí? Hořovičtí si nyní s novou stavební firmou, kterou je společnost Chládek a Tintěra, vyjasní termíny. 
V každém případě se však začne s ohledem na počasí, a to 
v jarních měsících. Podle zástupců Hořovic je třeba na dostavbu dlouho očekávaných veřejných toalet přibližně čtyři měsíce. Jestliže nevzniknou žádné další komplikace, mohly by být dokončeny letos 
v létě.

Jejich cena je přibližně dva miliony korun. Budova bývalých veřejných toalet byla až do roku 2008 v majetku bývalého řádu františkánů, kterému byla přidělena přibližně v 18. století. Hořovičtí ji odkoupili a k záchraně památky přizvali i restaurátorku Karine Artouni, která se svými kolegy objevila cenné malby.