Vodní dílo Záskalská u obcí Chaloupky a Neřežín dostane přestavbou, která má být zahájena ještě letos, novou podobu. Na přehradě se bude stavět vlnolam na koruně hráze, rozšíří se spadiště, skluz a vývar. „S námi oficiálně ještě nikdo nejednal. Na hrázi proběhlo řízení, kterého jsem se zúčastnil. Podle vodohospodářů se bude zvyšovat hráz a zvětšovat přepad,“ říká starosta Komárova Antonín Merhaut.

Právě Komárova a dalších obcí se přestavba úzce dotýká. Vede tudy totiž Červený potok vytékající z přehrady. „Podle našich informací chtějí vodohospodáři rozšířit i odtok Záskalské, ale o rozšiřování koryta s námi nikdo nejednal. Když potom přijde větší déšť, budeme mít vodu hned v zahradách,“ obává se starosta.

Neúplného řešení se bojí i lidé, kteří pod přehradou bydlí. „Kolem potoka je plno chatek, přes vodu si za poslední roky lidé postavili různé lávky a přemostění, které nikdo ani nezkoumal. Pokud se potom zvýší odtok z přehrady, určitě se objeví spousta problémů, o kterých Povodí Vltavy ani neuvažovalo,“ říká Jan Voříšek. Podle státního podniku Povodí Vltavy, který stavbu projektuje a bude provádět, se jedná o zabezpečení dokonce před desetitisíciletou vodou.


„Stavba Vodní dílo Záskalská – zabezpečení vodního díla před účinky velkých vod bude realizovaná v rámci programu Podpora prevence před povodněmi II. Účelem stavby jsou úpravy hráze a zařízení pro převádění vody za povodní v takovém rozsahu, aby i povodeň s četností výskytu jednou za 10 000 let bezpečně prošla přes vodní dílo,“ popisuje tisková mluvčí Povodí Vltavy Petra Krainová.

Rozšířeno bude podle ní spadiště, skluz a vývar při levém břehu včetně části odpadního koryta. „Na koruně hráze bude zřízen vlnolam vysoký 1,1m se základem zapuštěným do tělesa hráze,“ dodává mluvčí. Součástí stavby jsou i další práce jako injektáže, přemostění skluzu. Stavba byla standardně projednána, je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Výsledek stavby podle Petry Krainové nijak neovlivní okolní krajinu a obcím pod hrází přinese zvýšenou bezpečnost při povodních. „Předpokládá se zahájení ke konci roku 2008 a ukončení v roce 2010,“ dodává Petra Krainová.


„Půjde o investici v řádu desítek milionů korun, které jsou podle nás špatně investovány. Toto je jedna z kauz na kterých by mohl spolupracovat celý mikroregion, protože se dotýká prakticky všech obcí,“ upozorňuje místostarosta Komárova Jiří Veverka.