Za účasti rodičů a dalších rodinných příslušníků si žáci převzali svoje poslední vysvědčení a gratulaci od třídních učitelek Ludmily Jindrové a Barbory Ruskové, ředitele školy Jiřího Veverky a starosty městyse Jaroslava Kleknera .Uplynulý školní rok vidí ředitel školy jako jeden z nejnáročnějších.

„Kdybych to měl hodnotit úplně jednoduše - zvládli jsem to,“ říká s úsměvem Jiří Veverka. „Ale pokud to chci trošku rozvést, byl to velmi náročný rok pro všechny, žáky, žákyně, rodiče, ale i pro nás učitele, protože jsme si museli vyzkoušet větší část školního roku učit distančně. Nebylo to vůbec jednoduché i vzhledem k tomu, že cítíte zodpovědnost nejen za všechny děti, ale zejména právě za deváté ročníky, které jsme připravovali na přijímací zkoušky,“ dodává ředitel.

Ze druhého ročníku charitativního festivalu HudliceFest.
OBRAZEM: HudliceFest se vydařil a pomohl dětem s těžkými životními zkouškami

I přes těžší školní rok se letos se všichni komárovští deváťáci dostali na střední školy a učiliště. „Mohu s radostí dodat, že se všichni dostali na obory, na které se hlásili. Máme i radost, že se naše děti dostaly i na gymnázia, což je jakýsi ukazatel jejich připravenosti,“ říká Veverka. „Určitě bych chtěl poděkovat všem kantorům a celému školnímu týmu za výbornou práci a samozřejmě i rodičům a obci za to, že nám vytvářejí tak výborné podmínky, jaké tu máme,“ uzavřel ředitel.