Kvůli této akci je od začátku dubna uzavřený výjezd z Komárova ve směru na Zaječov a Olešnou. Řidiči si při jedné cestě na objízdné trase najedou nejméně o osm kilometrů navíc.

Někteří uzavírku přímo uvítali. „Uzavřené silnice lidé využívají rekreačně. A to jak in-line bruslaři, cyklisté i maminky s kočárky,“ konstatovala Markéta Křížová s tím, že v takzvanou cyklostezku se v současné době změnila například silnice od obce Jivina.

Po uzavřených komunikacích se budou bruslaři moci prohánět do konce letošního července. To je totiž termín dokončení rekonstrukce. Pak se zde obnoví běžná doprava.

Původní most stavební dělníci již zbourali, a to hned z několika důvodů. „Stavební stav mostu byl již nevyhovující a neměl potřebnou zátěž. Dále šířka komunikace na mostu neodpovídala normám,“ konstatovala za Krajský úřad Berill Mascheková.

Při přestavbě mostu bude vyměněná nosná konstrukce a spodní stavba mostu. Zároveň se v jeho nejbližším okolí rozšíří vozovka. „Součástí rekonstrukce je také oprava kamenné dlažby pod mostem, a to v šířce přibližně pět metrů před a za mostem. Dodavatel dále vyčistí koryto potoka do vzdálenosti přibližně pětadvacet metrů před a za mostem,“ upřesnila Mascheková.

Z technologických důvodů a pro zajištění co nejkratší doby stavebních prací kraj původně navrhl dobu výstavby nového mostu na květen až říjen roku 2009.Oprava mostu v Komárově začala letos 4. dubna. Původní termín byl však stanovený na rok 2009. „Realizace v této době byla možná ze dvou důvodů. Jedním z nich bylo zajištění přeložky kabelů společnosti Telefonica O2. Pro tuto akci bylo nutné zajistit samostatné územní rozhodnutí, které nabylo právní moci až v září 2009. Dále odbor technický a dopravní společně se starosty obcí, kterými vedou objízdné trasy, nedoporučili a neschválili zahájení stavby od 15. října 2010. Podle nich by objízdná trasa nebyla v zimních měsících průjezdná,“ vysvětlila tisková mluvčí kraje Berill Mascheková.
Pro autobusovou a ostatní dopravu objízdná trasa vede po celou dobu rekonstrukce mostu přes obce Chaloupky a Malou Vísku, tranzitní doprava je přesměrována na Kařez.

Při nedávné opravě mostu v nedalekém Oseku se řidiči nemuseli vydávat na objízdné trasy. Byl jim totiž k dispozici náhradní most, který byl postavený těsně vedle původního. „Z jakého důvodu nebyl náhradní most postavený i u nás?“ ptají se lidé z Komárova.

Podle kraje by tato varianta byla velmi drahá a technicky komplikovaná.´Pro realizaci náhradního přemostění v Komárově jsou zcela jiné technické a terénní podmínky než v případě mostu v Oseku. Především je s tím spojená vyšší finanční náročnost, proto projektant neřešil tuto variantu,“ uzavřela tisková mluvčí Středočeského kraje Berill Mascheková.