Komunální služby Hořovice společně s městským úřadem uvádějí od začátku letošního roku do provozu kompostárnu na zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Město Hořovice obdrželo od Středočeského kraje dotaci na zakoupení speciálních popelnic. Ty jsou v současné době přiváženy občanům Hořovic. Nádoba pro umístění biologického odpadu je připravena pro každé číslo popisné i bytový dům města. Čtyřicet procent občanů však dosud nepotvrdilo smlouvy o bezplatném pronájmu kompostérů. Ostatní s jejich převzetím zatím nespěchají.

„Nádoby rozvážíme po domácnostech, které smlouvu již uzavřely. V případě, že občany nezastihneme, necháváme na místě písemné upozornění na další možnosti jejich převzetí,“ uvedla ředitelka Komunálních služeb Hořovice Miloslava Tinková s tím, že při příštím rozvozu budou nádoby ponechány u domu i v případě, že občany, kteří mají smlouvy podepsané, doma opět nezastihnou.

„Převzetí speciálních nádob nepodepsalo více lidí. Hlavně kvůli tomu, že by byla ulice zaplněná popelnicemi. Ostatní odpad třídíme a ukládáme do určených kontejnerů,“ sdělila obyvatelka hořovické ulice Anýžova a dodala, že kompost si zakládá na svém pozemku.

Hořovice jsou v předstihu

„Nemůžeme nikoho nutit, aby si popelnice odebral. Předpokládá se však, že třídění bioodpadu bude povinností od roku 2010,“ uvedl starosta Hořovic Luboš Čížek s tím, že kdo si popelnice nevzal letos od města zadarmo, za dva roky si je koupí za své.

Uzavřít smlouvy o pronájmu a převzít nádoby mohou občané do 15. března. Ve chvíli, kdy budou nabídnuty okolním obcím, nebudou mít tuto možnost již Hořovičtí. „Do konce března musíme vyúčtovat dotaci, kterou jsme na pořízení nádob obdrželi. Budeme muset doložit počet předaných nádob. Probíhají jednání o umístění přebývajících popelnic mimo Hořovice,“ řekl Luboš Čížek.

Do biologicky rozložitelného odpadu budou občané moci třídit kávovou sedlinu, čaj, zbytky ovoce a zeleniny. Do kompostéru by nemělo být uloženo syrové maso.

Tříděním biologicky rozložitelného odpadu je možné dosáhnout až čtyřicetiprocentního snížení komunálního odpadu. Cena svozu biologického odpadu je součástí poplatku za odvoz komunálního. Nádoby si mohou lidé zdarma vyzvednout do poloviny března v areálu Komunálních služeb Hořovice ve všední dny od 6 do 16 hodin.