Toto prestižní ocenění se uděluje lidem, kteří se dlouhodobě zasazují o propagaci města, jsou velmi úspěšní ve svém oboru nebo vykonali skutek hodný uznání. Podmínkou je, aby osoba nebo případně její skutky měly přímý vztah k Berounu.

Návrh zašlete na odbor školství a volnočasových aktivit buď dnes osobně nebo elektronicky na e-mail osva@muberoun.cz. 

V minulých letech byli ocenění například Karel Souček, Vladimír Izbický, Jana Čapková, pěvecký sbor Slavoš a další.