Volby v Lochovicích letos znamenaly velkou změnu. Svůj hlas přišlo odevzdat víc mladých lidí včetně obyvatel, kteří se do obce poměrně nedávno přistěhovali. A po letech společně rozhodli o změně. Do jedenáctičlenného zastupitelstva se dostalo šest zastupitelů z nového hnutí Otevřené Lochovice, které slibovalo především transparentnost v jednání s občany. Mnozí tak s napětím očekávali, v jaké atmosféře se ponese ustavující zasedání zastupitelstva.

Středeční jednání, na které přišlo několik desítek obyvatel, bylo ale nakonec poklidné. Během půl hodiny hlasy všech zúčastněných schválily body programu. Z pěti členů původně vládnoucího uskupení se tři zastupitelé nezúčastnili, mezi nimi i končící starosta Jaroslav Křivánek a dosavadní místostarostka Miroslava Hrubá. Na zasedání zaznělo, že poslali pouze rezignace na své posty.

S nyní již bývalým starostou se podařilo Berounskému deníku spojit. Ten sdělil, že nepovažuje za důležité se ke své náhlé rezignaci vyjadřovat. „Jde o mou osobní věc. Může za tím být zdravotní stav, pracovní vytížení nebo prostě rodinná situace. Může to také být únava, osm let jsem dělal starostu. Vyberte si. V podstatě jde o mojí volbu a nemíním na veřejnosti sdělovat, co mě k tomu vedlo, nebo nevedlo,“ řekl Křivánek.

Nový starosta Komínek tak po svém zvolení požádal obyvatele o shovívavost. Bude prý potřebovat čas, aby se v úřadě zorientoval. Nicméně obyvatelé Lochovic se dle předvolebního programu mohou těšit na změny - kromě moderních způsobů komunikace nové vedení radnice slibuje i pravidelné „pivo se starostou“. V plánu mají rozšiřování školky a školy, ve škole by dokonce mohla vzniknout počítačová učebna nebo ateliér. Investice mají směřovat mimo jiné do fotovoltaiky, ale také do zeleně, výsadby stromů a úklidu obce.