Dílo má na starosti spolek Komunitní centrum Koněprusy a Bítov. „Projekt jsme nejdřív rozjeli z vlastní iniciativy. Poté se to zalíbilo obci i Velkolomu, který nám přispěl 100 tisíc korun na záchranu vápenice,“ říká předsedkyně spolku Jaroslava Čampulová. Dalších 50 tisíc korun získali od Nadace Via. Obec pomohla s vyřešením pozemku.

„Ta vápenice už byla takovým způsobem pohlcená jednak tou skládkou, tak i vegetací, že místní občané neměli už tušení, že tu je,“ vypráví kronikář obce a člen spolku Libor Kašička. Obec tedy před dvěma lety, kdy se projekt startoval, musela nejdřív získat pozemek pod vápenicí do svého vlastnictví. Ten s původním majitelem, Velkolomem Čertovy Schody, vyměnili za jiný s podobnou rozlohou.

Čistící práce začaly loni na jaře, kde se za dohledu CHKO začalo s odstraňováním přerostlé vegetace, aby vytvořili u objektu odpočinkové místo. Pak přišlo na vyklízení prostoru uvnitř vápenice. „Nejvíce práce vzalo vyčistit vnitřek vápenice od odpadků, které tam lidé shromažďovali od války. V podstatě se jednalo o černou skládku, protože lidé poměrně dlouho na vesnicích vůbec neměli popelnice. Třeba ještě v 70. letech to nebylo běžné. Takže se velký odpad vyhazoval někam za vesnici. V našem případě to bylo tohle místo,“ říká Kašička. Dar od Nadace Via tak padl na techniku, která se čištění ujala. Odvezlo se kolem 30 tun smetí.

Paradoxem bylo, že nahromaděné vrstvy odpadků koněpruskou vápenici zachránily od zborcení. A navíc uvnitř se díky nim zachovaly i topeniště původních dvou šachet. Ty byly ručně odhaleny s pomocí jeskyňářů od Zlatého koně. „Z tohoto důvodu to teď máme takto přikryté plachtami, abychom ty historické cihly uchránili před počasím,“ vysvětluje Kašička.

V následujících týdnech začnou práce na zastřešování památky. „Nad celým tím objektem vyroste dřevěná stříška. Museli jsem si udělat to klasické úřední kolečko přes CHKO, stavební úřad, územní plánování, aby nám povolili stavbu mimo obec. Na to použijeme peníze od Velkolomu,“ říká Čampulová. Nad objektem vyroste stříška v podobě jednoduché pergoly, aby památku co nejméně zakrývala, ale zároveň ji dobře chránila od povětrnostních vlivů.

Přístup do objektu bude seshora z prostoru vedle cesty, kde vznikne odpočinkové místo s informačními tabulemi. „Zastřešení je první a prioritní fází. Současně ale už letos bude vznikat to odpočinkové místo s lavičkami. Chtěli bychom tady udělat i ohniště, pokud nám to CHKO povolí,“ líčí Čampulová. „Poslední fází bude statické zajištění objektu,“ dodal Kašička.

První zmínka o vápenici se datuje kolem roku 1840. Místo se stane i součástí vznikající naučné stezky od Kotýzu, která povede podél dalších historických technických staveb až pod Zlatý kůň.