Koněpruské jeskyně se nacházejí v chráněné krajinné oblasti Český kras v maloplošném chráněném území národní přírodní památka Zlatý kůň a veřejnosti jsou přístupné od roku 1959. Letos jsou jeskyně otevřeny od konce března a návštěvníkům nabízejí téměř hodinovou prohlídku dvou jeskynních pater. Ty vznikly činností vody ve vápencích starých přibližně 400 milionů let. V Koněpruských jeskyních mohou lidé zhlédnout například výzdobu s opálem, která není k vidění nikde jinde. „Jsou to koněpruské růžice. Vznikaly nejméně před 1,5 milonem let a kromě kalcitu obsahují opál. Vypadá jako led a nemá drahokamovou kvalitu. Tento ojedinělý typ výzdoby je zřejmě důsledek specifických klimatických podmínek, kdy u nás doznívalo tropické a subtropické klima.

Výzdoba s opálem se vyskytuje ve více jeskyních, nicméně ne v takovémto typu výzdoby, tento je opravdu ojedinělý i ve světě,“ popsal vedoucí Správy Koněpruských jeskyní Alexandr Komaško. Jeskyně jsou v květnu otevřeny denně od 8 do 16 hodin.