Připravujete i letos kovářskou akci? Bude něčím nová?

Ano, Svinařské řetězení se letos bude konat 2.až 3. června a bude to již devátý ročník. K již tradičnímu a základnímu programu kovářského fóra, jako jsou výstavy kovářských mistrovských prací, podkování koní, ukázky různých výrobních technik, nožířství, pregéřství, zlatnictví a další obory, plánujeme rozsáhlou výstavu obrazů, plastik a fotografií asi desítky našich předních výtvarníků a umělců. Vedle také již tradiční výroby článku řetězu by se během letošního ročníku mělo vyrobit i větší umělecké dílo jako například socha nebo balkonové mříže. Pro děti bude připraven zámecký park plný her a oblíbené projížďky důlním vláčkem. Stylový jarmark a občerstvení jsou již klasikou. Úplnou novinkou pak bude vložení akce s názvem RoboOrienteering, což jsou závody robotů.

Připravujete něco nového?
Další akce na letošní rok jsou v přípravě. Již ale mohu zmínit akci s názvem Retro, která je naplánovaná na konec srpna. Návštěvníci akce se budou moci vrátit do dob mládí a podívat se, jak se žilo v dobách nedávných. K vidění bude klasická domácnost 70. let, pobyt u Balatonu, auta, motorky i autobusy z té doby.Celodenní program bude obohacen o bohatý hudební doprovod.

Úprava zahrady je dokončená nebo se v ní bude letos pokračovat?
Většina prací byla dokončena vloni. Na letošní rok ještě připadá dokončení nejbližšího okolí zámku a nádvoří. Pokud vše půjde dobře, návštěvníci by téměř hotový opravený a rozšířený park mohli vidět na Svinařském řetězení. Slavnostní otevření bychom pak chtěli dodělat někdy během léta.

Plánujete další úpravy zámku?
Po skončení prací na zámeckém parku bychom se chtěli věnovat i zámeckým budovám.
Na řadu by měly přijít vnitřní omítky. Plánujeme také dokončit zámeckou sýpku, která je již dnes oblíbeným místem pro konání různých kulturních a společenských akcí a svatebních obřadů.

Některé úpravy zámku podpořily dotace, budete i letos žádat o finanční podporu?
S dotacemi je to vždy složité. Spousta příprav a práce. Pokoušíme se žádat průběžně. Někdy se zadaří, jako tomu bylo v případě dotace pro zámecký park, a někdy bohužel také ne.
Letos jsme si podali žádost o dotaci na záchranu zámecké konírny, u které se bohužel vlivem zimy narušily základy a hrozí její zřícení. Jedná se o významnou historickou součást areálu, a pokud dotaci neobdržíme, nejsme bohužel schopni z vlastních zdrojů financovat její opravu.

Kulturní akce zámku Svinaře

9. ročník Svinařského řetězení – 2. a 3. června 2012
Výstava kovářských mistrovských prací, podkování koní, výstava obrazů, plastik a fotografií, hry pro děti, projížďky důlním vláčkem.
Retro – srpen 2012
Expozice zavede do 70. let minulého století, výstava představí nejen auta, motorky a autobusy, akci zpestří hudební vystoupení.