Vydali se na ni společně zástupci Policie ČR, HZS, Městské policie Hořovice a radnice."Zaměřili jsme se i na to, zda se v hernách nepodává alkohol mladistvým. Také nás zajímalo, zda mladiství nehrají na automatech," konstatovala velitelka Městské policie Hořovice Alena Beierová s tím, že tyto nedostatky se neprokázaly. Naopak kontrola odhalila již zmíněné technické problémy.

Hořovičtí v současné době připravují vyhlášku, která má omezit provoz heren a barů. Kontrola s přípravou této vyhlášky úzce souvisí.
"Do vyhlášky hodláme zanést podmínky provozu heren, jejichž součástí bude právě i funkční kamerový systém," upozornila velitelka městské policie Alena Beierová.

To, že se výstup kontroly promítne do vyhlášky omezující provoz heren a barů, potvrdila i místostarostka Hořovic Jana Šrámková. "Vyhláška musí reagovat na aktuální stav heren," prohlásila a dodala, že se nejednalo o první ani poslední kontrolu tohoto druhu.

Herny a bary budou ve městě pravidelně sledovat i městští strážníci. Někteří z nich v současné době připravují na povinné zkoušky.
V plné síle by městská policie nastoupit do hořovických ulic v druhé polovině dubna.

Svou pozici zde již naplno zastává velitelka Alena Beierová. Městská policie Hořovice byla ustanovena na začátku letošního roku. Právě finišují náročné přípravy. Jejich součástí byly například odborné kurzy.