Vlivem dlouhodobě trvajících dešťů se dokážou i malé toky změnit v běsnící živel. V Žebráku se případné velké vodě hodlají vyhnout nově vybudovaným korytem Stroupinského potoka. Stavbu zahájil minulý rok státní podnik Lesy České republiky (LČR). Navazuje tak na již dokončenou první etapu úpravy tohoto toku. Projekt je financován z programu Podpora prevence před povodněmi z fondu ministerstva zemědělství. Lesy České republiky se na sedmimilionové investici podílejí částkou 1,7 milionu korun. „Chceme zvýšit kapacitu koryta pro zabezpečení ochrany pozemků a staveb v jeho blízkosti proti stoleté vodě,“ potvrdil vedoucí správy toků LČR František Bubrle.
Místní obyvatelé činnost na potoku zaregistrovali. „Vím, že se na korytu pracuje. Přestavba byla asi nutná, protože v minulosti byly s vodou kolem potoka problémy,“ potvrzuje Tomáš Kadeřábek. Zároveň vzpomíná na povodně z let 1995 a 2002, kdy byly podle jeho slov domy a zahrady kolem koryta pod vodou.
Provedení úprav až k mostu považuje František Bubrle za dostatečné. Je přesvědčen, že v novém širokém korytu voda i při povodňovém stavu zpomalí natolik, že živel lidí v obci neohrozí.