Jak jsme již před několika týdny informovali, nedostatek finančních prostředků na nezbytnou rekonstrukci vnějšího pláště a také starobylých oken v presbytáři částečně vyřešila dotace od ministerstva kultury. To přispělo částkou dvou milionů korun.

„Peníze sice nebudou stačit na celkovou opravu chatrné vnější fasády kostela, ale i tak je to velký úspěch,“ vysvětluje Marie Plecitá, která se již roky společně s dalšími dobrovolníky věnuje shánění financí na obnovu dominanty Osova.

„Konečně byl vytvořen technologický postup opravy, který zahrnuje obnovu dvou oken a souběžně také rekonstrukci původní barokní omítky,“ sdělil vikariátní technik Pavel Kodras k pracím, které v těchto dnech probíhají na kostele. „Zatím není jasné, jak velká část omítky bude z prostředků od státu obnovena, ale na celý obvodový plášť peníze stačit nebudou,“ konstatuje Kondras, podle kterého je nezbytné zajistit další sponzory. „Abychom dotaci skutečně dostali, musíme uhradit zhruba deset procent celkové částky. Ty ale farnost nemá,“ doplňuje technik.

Podle dobrovolníků z řad obyvatel Osova by se snad mohlo podařit shromáždit chybějící finanční prostředky díky další veřejné sbírce.

Předchozí článek na toto téma naleznete pod následujícím odkazem:

http://berounsky.denik.cz/zpravy_region/kostel_opravy_20070619.html