O náročné a obětavé práci několika lidí, kteří se pokoušejí shánět alespoň malé finanční částky na postupné opravy zchátralého osovského Chrámu Narození svatého Jana Křtitele jsme již před několika měsíci informovali. Tehdy lidem, kteří se pokoušeli vrátit kostelu jeho původní krásu, nezbývalo nic jiného než doufat v zázrak. Sehnat peníze na nákladnou rekonstrukci fasády se zdálo být naprosto nemožným úkolem.

O to větší radost způsobilo rozhodnutí státu, který přidělil na opravy vnějšího pláště starobylé budovy více než dva miliony korun.

„Díky těmto penězům dojde konečně k tak toužebně očekávané opravě chatrné vnější fasády kostela,“ říká Marie Plecitá, která se věnuje shánění finančních prostředků a také organizaci veřejných sbírek na osovský kostel. „Tato částka sice nepokryje renovaci celého vnějšku kostela, bude to asi jen její polovina, ale hlavně že jsme se po létech marného čekání konečně dočkali,“ líčí nadšeně Marie Plecitá.

Omítka chrámu vyžaduje nutnou opravu, protože se podle vikariátního technika Pavla Kodrase jedná ještě o původní barokní obvodový plášť. Nejprve se tedy dokončí započatá oprava oken a poté začnou dělníci s rekonstrukcí zchátralé omítky. „Finanční prostředky ve výši 2 390 000 korun se podařilo sehnat díky aktivitě bývalého osovského pátera,“ říká Kodras. „Ministerstvo kultury částku uvolnilo z fondu záchrany památek,“ vysvětluje vikariátní technik. K tomu, aby byla dotace skutečně přidělena, se ale musí farnosti podařit sehnat deset procent z celkové výše dotace. „Díky obnosu dvě stě dvacet tisíc korun, který vynesla poslední sbírka, zbývá zajistit už jen zhruba šedesát nebo sedmdesát tisíc korun,“ vysvětluje Marie Plecitá. Nyní nejspíš nezbývá nic jiného než se opět spolehnout na pomoc lidí. „Zatím jsme si je ale nedovolili opět oslovit. Při poslední sbírce už totiž tolik pomohli,“ říká Marie Plecitá. Vzhledem k tomu, že na opravy přispěly už i obce Vižina a Malý Chlumec, doufají tedy všichni v příspěvek od samotného Osova.

„V loňském roce se obci financí nedostávalo, tak čekáme, jak se nyní situace vyvine. V létě bychom ale rádi opět zorganizovali koncert,“ dodává Plecitá, podle které při vánočním vystoupení věnovali lidé pět tisíc korun.