Technik navíc upozornil, že zařízení kotelny je zastaralé a náhradní díly k dostání již nejsou.

Ve městě se tak znovu otevírá téma rekonstrukce celé radnice. „Ta je připravená 
a nic nebrání tomu, abychom kotelnu upravili v předstihu 
v rámci projektu rekonstrukce radnice," uvedl místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík. Jak dále uvedl, projekt je ve fázi stavebního povolení.

Nutné opravy

A v jakém termínu by se mohla rekonstrukce radnice uskutečnit? Podle zástupců města jí musí předcházet nutné úpravy v jiném objektu města, a to v budově úřadu č. p. 640, která se nachází v horní části Palackého náměstí. „Nyní byl vybraný dodavatel na rekonstrukci střechy.

Jakmile přestane do toho domu zatékat, tak se mohou adaptovat prostory ve třetím patře, kam by se přestěhovali lidé, kteří pracují v budově radnice. Tím by se budova radnice uvolnila," vysvětluje Ondřej Vaculík a doufá, že se s rekonstrukcí radnice začne v roce 2017. „Postupnými kroky k tomu směřujeme," dodává místostarosta Hořovic.

Zateplení střechy a věže

Zateplení střechy a věže 
v budově městského úřadu začne na jaře. Nejedná se o první úpravu. V předchozích letech se opravily schody a vodotěsné izolace.

Úpravu střechy a věže na budově městského úřadu si Hořovičtí financují sami ze svého rozpočtu. To platí i pro adaptaci kanceláří ve třetím patře. Hořovičtí počítají také s tím, že 
v rámci rekonstrukce radnice nebude možné využít žádný příhodný dotační titul a že si tuto akci město bude muset také zaplatit.