Teplé počasí posledních dnů ovlivňuje kvalitu vody na koupalištích i ve vodních nádržích. Dosavadní střídání teplého a chladného počasí způsobilo, že sinice nejsou tak rozmnožené. Pokud však bude teplo i nadále přetrvávat, kvalita vod se bude rapidně zhoršovat. „Hygienici sami provádí měření jednou do roka. Letos to bylo koncem června a všechna měřená zařízení měla vodu v pořádku,“ říká Alena Bulvasová z berounského pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

V okrese jsou tak všechna koupaliště otevřena. Výjimku tvoří koupaliště ve Svaté, které je uzavřeno kvůli nedostatku vody, a koupaliště ve Zdicích, které se opravuje a v tomto roce nebude zprovozněno.

„Provozovatelé zařízení jsou povinni provádět pravidelné kontroly kvality vody. Musí je dělat jednou za čtrnáct dní a vzorky pak posílat na rozbor. Ty jsou následně posílány krajské hygienické stanici,“ vysvětluje postup Bulvasová. Tam jsou zpracovány a podle jejich výsledků jsou stanicí prováděna nutná opatření.

Ve středních Čechách hygienici pravidelně sledují asi třicet koupališť a vodních ploch ke koupání.

Údaje o kvalitě vody v jednotlivých zařízeních si mohou zájemci zjistit na internetových stránkách Středočeské krajské hygienické stanice www.khsstc.cz. Na nich jsou průběžně aktualizovány informace o tom, zda je voda na koupalištích a ve vodních nádržích nezávadná, a je tak vhodná ke koupání.