Most TGM v Berouně, jenž patří Středočeskému kraji, představuje ve městě hlavní dopravní tepnu přes řeku Berounku. Jeho rekonstrukce je nevyhnutelná a potřebné úplné uzavření bude mít na dvacetitisícový Beroun velký dopad. Aby se tak mohlo uskutečnit, je nutné vymyslet kam s dopravou. A v současnosti je jisté, že se nestihne postavit trvalý most, který má být součástí léta plánovaného jižního obchvatu.

Odklon dopravy by měl nicméně směřovat po stejné trase. Ve hře je totiž provizorní přemostění, které má vyrůst zhruba na stejném místě, kde bude budoucí most obchvatu, a sice od ulice Švýcarská a na protějším břehu se napojí na Hostímskou ulici. Tato varianta je na stole především z důvodu, že dočasný most využije také Správa železnic pro zamýšlený portál Beroun – Praha Smíchov, a to pro obsluhu při stavbě tunelu.

Od letošního února jsou tedy otevřena jednání mezi krajem, Krajskou správou údržby silnic, městem Beroun a Správou železnic. Snahou je záměr uvést do pohybu a následně vyřešit i související správu provizorního mostu a navazující komunikace. Jak informuje hejtmanství, stavba se od února dostala už do fáze aktivních příprav.

„Odklonění dopravy bude částečně řešeno přes dálnici D5. Nicméně dále došlo k dohodě, že jako alternativní možnost objízdných tras bude sloužit avizovaný provizorní most. Týká se to především vozidel IZS a těch, která mají zákaz provozu na dálnici. Provizorní most bude sloužit i pro odklon dopravy v případě nehody na D5. V současné chvíli je zadaná studie proveditelnosti a jsou prověřovány tři možnosti umístění, včetně průzkumů, řešení napojení na stávající silniční síť a majetkové poměry,“ uvedl radní pro silniční dopravu Karel Bendl.

Co se týče rekonstrukce mostu TGM, která by měla vyjít zhruba na 100 milionů korun, i zde se přípravy na jeho opravu mírně posunuly. „Je zpracována projektová dokumentace pro vydání společného povolení. V současnosti na základě požadavku Odboru životního prostředí Středočeského kraje probíhá zpracování biologického průzkumu pro monitoring výskytu chráněných živočichů. Po vydání souhlasného stanoviska lze následně požádat o společné povolení stavby,“ pokračuje Bendl.

Město Beroun na dotazy a opakovanou žádost nereagovalo.

Mezitím se ale hlavní berounské přemostění nachází v žalostném stavu, který se postupně zhoršuje. Podle informací z kraje se dle poslední inspekce, provedené v prosinci 2021, spodní stavba mostu nachází v pátém stupni, tedy špatném stavu. Velmi špatná je také jeho nosná konstrukce, kterou odborníci zařadili do VI. stupně. Celková použitelnost se nyní nachází ve stupni IV – tedy omezená použitelnost. Na základě těchto dat byla tedy snížena zatížitelnost mostu. Načež v prosinci loňského roku došlo na další opatření. Město Beroun muselo nechat snížit sloupy lamp veřejného osvětlení, aby se eliminovaly negativní dopady na statiku mostu.