O opravu a zpevnění takzvané zahořanské silnice, která je velmi důležitou spojnicí mezi Berounem a Královým Dvorem, usiluje vedení města už několik let. Problémem nebyly finanční prostředky, ale vykoupení pozemků od soukromých majitelů a přeložka plynového potrubí. „V současné době už jsou všechny pozemky v majetku města kromě jednoho. Ten sice vykoupen není, ale je ošetřen smlouvou. Pozemek nám předá jeho vlastník bezúplatně, protože je součástí developerského projektu. Pozemky tak máme vyřešené,“ vysvětlil starosta Králova Dvora s tím, že než se městu podařilo všechny potřebné pozemky vykoupit, uplynuly tři roky. Potřebné finanční prostředky na nový asfaltový povrch mělo město připravené celé volební období. Ale byla by hloupost položit na zahořanské nový asfalt a za rok ho rozkopat, protože by zde plynaři museli položit nové potrubí.

„To by byl holý nesmysl. Proto jsme s opravou čekali až se zrealizuje přeložka plynového potrubí. Ale problémy s vlastníky měli i plynaři. Celých pět let trvalo, než si zajistili potřebné souhlasy od soukromých vlastníků. Ale i tak je nedostali od všech a v některé části komunikace muselo dojít k vyvlastnění pozemků,“ popsal situaci Petr Vychodil.

Podvodná stvrzenka láká z lidí peníze.
Podvodné e-maily mámí peníze jménem celníků

V současné chvíli je přeložka plynu konečně hotová. Došlo i k potřebnému rozšíření zahořanské tak, aby mohla sloužit jako odpovídající objízdná trasa pro hlavní komunikaci v Plzeňské ulici. Rekonstrukci silnice už tedy nic nebrání.

„Letos jsme se do její opravy chtěli pustit, ale řešení, které jsem s krajem domluvil, je pro naše město výhodnější. Za ušetřené peníze, opravíme poničenou silnici v Popovicích,“ poznamenal starosta Králova Dvora.

V rámci společné dohody se zástupci Středočeského kraje a Krajské správy a údržby silnic se dojednalo, že zahořanskou silnici kraj opraví ještě před rekonstrukcí silnice v Jungmannově ulici, a to začátkem příštího roku. V současném stavu je totiž silnice jako objízdná trasa pro plzeňskou silnici nevhodná.

V příštím i dalším roce bude kvůli rekonstrukci plzeňské na území Králova Dvora čelit zahořanská silnice výraznému zatížení automobilovou dopravou. Nabízí se tak otázka, zda nový povrch extrémní zatížení neponičí. Podle starosty Králova Dvora by se to stát nemělo, protože se zpevní spodní vrstvy silnice.

„Nechali jsme na komunikaci zpracovat projektovou dokumentaci včetně položkového rozpočtu. Podle technologie, se kterou projekt počítá, se stávající silnice vybagruje a zpevní minimálně do hloubky třiceti centimetrů. Na tuto zpevněnou plochu se pak položí nové vrstvy asfaltu,“ vysvětlil Petr Vychodil. Projekt jsme předali Středočeskému kraji a Krajské správě a údržbě silnic. K dalším bezpečnostním opatřením, která po dobu objízdné trasy silnici ochrání před poničením těžkými vozidly, je zákaz průjezdu nákladních vozidel. „Zákaz pro nákladní dopravu na této silnici platí už v současné době. Mnozí řidiči na něj ale nedbají,“ dodal Petr Vychodil.

Ilustrační foto.
Žena naletěla na internetu podvodníkovi, přišla o tisíce korun