Celá komunikace 605 v Plzeňské ulici, tedy obě etapy, měla být původně dokončena 20. listopadu. „Oni to rozhodně nestihnou. Na jaře 2019 se má dělat rekonstrukce dálnice D5, a to bychom totálně paralyzovali dopravu v Berouně. Předběžně je to proto vymyšleno takto. Firma dokončí pouze půlku první části, kterou musíme nějak rozetapyzovat. Zbytek prací a další etapy budeme muset dokončit s jinou firmou až po provedení oprav na dálnici D5,“ vysvětlil krajský radní.

Kdyby kraj trval na tom, aby stávající firma dokončila celou první etapu, která zahrnuje i kruhový objezd na křižovatce s Košťálkovou ulicí, nebylo by to podle Františka Petrtýle pro Beroun dobré. „Myslím si, že bychom Berounu tím hodně ublížili. Firma od rekonstrukce nechce zcela odejít, ale my chceme, aby dokončila rozdělané práce. Je to také po dohodě s městem Beroun. Předpokládám, že do poloviny listopadu firma dodělá opravu komunikace v Plzeňské ulici v Berouně. Druhá etapa, která se týká Králova Dvora i s kruhovým objezdem v Košťálkově ulici se zrealizuje v příštím roce. To už ale bude dělat nová firma,“ konstatoval František Petrtýle.

První etapa, která měla původně trvat od 15. března do 15. července, zahrnuje rekonstrukci Plzeňské ulice v úseku od Koněpruské ulice ke křižovatce ulice Košťálkova, kde se měl vybudovat kruhový objezd. Druhá etapa, která zahrnuje rekonstrukci Plzeňské ulice v úseku od ulice Košťálkova až k ulici Jungmannova v Králově Dvoře, měla začít od 16. července a skončit měla 20. listopadu.

Podle vyjádření vedení firmy by měla být první polovina plzeňské silnice v Berouně, tedy levá strana komunikace do Králova Dvora, opravena na přelomu července a srpna. Druhá polovina, což je pravá strana komunikace ve směru z Berouna do Králova Dvora, má být dokončena začátkem září. „Dokud se nedodělá první etapa, investor nechce, aby se pokračovalo v dalších pracích,“ uvedl za dodavatele prací předseda představenstva Silnice Topolany Tomáš Hořejší s tím, že k dvouměsíčnímu zdržení došlo kvůli objízdné trase. „Ke zdržení došlo proto, že se vyřizovala objízdná trasa přes dálnici D5, kterou požadovalo město Beroun, a ta se vyřizovala dva měsíce navíc. Takže proto,“ vysvětlil Tomáš Hořejší. Odbor dopravy Městského úřadu v Berouně kvůli vyřízení této objízdné trasy odmítal vydat firmě povolení ke vstupu do komunikace v Plzeňské ulici. Na základě předložených potřebných dokumentů firmě povolení uzavírky silnice II/605, konkrétně od křižovatky s ulicí Koněpruská ke křižovatce s ulicí Košťálkova vydal někdy kolem 10. června.

K tomu, že by krajský úřad chtěl odstoupit od smlouvy, Tomáš Hořejší uvedl: „Nevím o tom. Neumím k tomu dát vyjádření. Nevím, co dělá krajský úřad."

Firma nepodala na odbor dopravy Městského úřadu Beroun včas potřebné žádosti k vydání povolení ke vstupu do komunikace. Odboru dopravy ve vydání rozhodnutí bránil zákon. Žádost na odbor dopravy firma přinesla několikrát. Vždy v nich ale měla podle vedoucího odboru Miroslava Jerlinga chyby. „Firma stále nemá na ministerstvu dopravy vyřízenou žádost o povolení objízdné trasy na dálnici D5. To je jedna z podmínek, kterou musí mít pro podání žádosti na odbor dopravy. Neobdrželi jsme od ní žádost na uzávěru komunikace na stavební práce ani na dopravní značení na objížďky,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Beroun Miroslav Jerling v dubnu. Až si podají žádosti, my jim vydáme povolení,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Beroun Miroslav Jerling koncem dubna.

Dálnice D5 v úseku z Berouna do Králova Dvora, a to mezi dálničními křižovatkami Beroun-východ a Beroun- západ na 14. A 22. kilometru je od dálničního poplatku osvobozena. Úsek je zdarma. „Mnoho řidičů už dálnici D5 využívá spoustu měsíců jako objízdnou trasu mezi oběma městy. Já patřím k nim. Když jedete do Počapel přes Beroun, potřebujete na to ve špičce dvacet minut. Po dálnici to je někdy jen pět minut,“ vysvětlil Ivan Doskočil.