Vzhledem k délce trasy je průvod rozdělen do dvou dnů. Vyrazí dnes ve 13.30 hodin z náměstí Sv. Petra a Pavla v Radotíně přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde se uskuteční slavnostní rytířský turnaj. Pro návštěvníky i členy průvodu je připraven kulturní program až do večerních hodin. Na nádvoří zámku se odehraje divadelní představení Noc na Karlštejně.

V neděli po 10. hodině bude průvod pokračovat přes Lety do Řevnic, dále přes Zadní a Hlásnou Třebaň až do Karlštejna. Na louce u mostu se císař setká s Poselstvem vévody Štěpána II. Bavorského. Jeho členové dnes vyrazí od Městského úřadu v Králově Dvoře přes Beroun na Tetín. V neděli pak bude pokračovat přes Srbsko na Karlštejn.


Okolo 16.30 hodin se účastníci průvodu vévody bavorského společně s císařem vydají na hrad uložit korunovační klenoty do Kaple sv. Kříže. Účastníci si budou moci na hradě zakoupit zdařilou repliku jediného dochovaného poutního odznaku z doby Karla IV. vyrobenou pouze pro tuto příležitost. V hlavních rolích Královského průvodu návštěvníci uvidí i letos členy Dobřichovické divadelní společnosti. Císařem se již počtvrté stane Karel Král a královnu Alžbětu Pomořanskou opět ztvární Monika Vaňková.