V letošním roce se hovoří už o osmi tisících. Takže je počtem obyvatel druhým největším městem berounského regionu. Nárůst obyvatel s sebou ale přináší i řadu problémů. Jedním z nich je naplňující se kapacita králodvorských základních škol. Na otázky Deníku odpovídá starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Každý rok přichází do Králova Dvora k zápisu více dětí, než tomu bylo rok předtím. To vypadá, jako by se do vašeho města stěhovaly zejména mladé rodiny. Je to opravdu tak i ve skutečnosti?
Myslím si, že to není jen tím. Ale že v tom je i něco jiného. Uvedu příklad. Od čtvrtého ledna do čtvrtého února, tedy během jednoho měsíce, se v našem městě přihlásilo k trvalému pobytu 119 nových obyvatel. Čtvrtého února byl v Králově Dvoře zápis do prvních tříd. Tenhle vysoký počet lidí se k trvalému pobytu v našem městě přihlásil před zápisem do základních škol.

Takže to může být i účelové přihlášení k trvalému pobytu? Jehož důvodem je umístění dětí ve vašich základních školách?
Ano, je to možné. Do prvních tříd našich základních škol přednostně umisťujeme děti z Králova Dvora.

Kolik máte v současné době v obou školách nyní prvních tříd?
Celkem máme čtyři první třídy. V každé základní škole jsou dvě. Ale už nyní počítáme, že do budoucna jich budeme potřebovat tři plus dvě.

Přístavbou nového pavilonu s kapacitou 360 žáků se z Jungmannovy základní školy stane největší škola v regionu a nebo už jí je?
Jungmannova základní škola společně s mateřinkou je už nyní největší školou v berounském regionu. Na počet dětí v rámci školy a školky je už v současné době největší na okrese. Tím, že jsme v mateřské škole přistavěli nový pavilon, narostl počet dětí i v ní.

Na nový pavilon žádáte o stomilionovou dotaci, myslíte si, že ji letos získáte?
Rádi bychom, ale žádostí je hodně, takže si moc nadějí nedělám.