A to i přesto, že byl uplynulý rok v rámci investičních akcí pravděpodobně historicky nejnáročnějším.

„Tak velkou částku finančních prostředků se nám podařilo ušetřit díky poskytnutým dotacím a výběrovým řízením," vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Z dotací město rekonstruuje už několik let také místní zámek. Díky finančním prostředkům, které se představitelům Králova Dvora podařilo touto cestou zajistit, už zámek lemují krásné zahrady, silnice a chodníky. Zámecké zdi mají novou bránu a je odvodněné nádvoří. V zámku je knihovna, společenské místnosti a další.

Odvodněním nádvoří a přestěhováním stanu se městu pravděpodobně podařilo definitivně zachránit také vzácné fresky v zámeckých sklepích. Fresky tak mohou nyní přirozenou cestou vysychat.

„Po stanu stékala voda přímo na stěnu, pod kterou byly tyto fresky. Tím, že jsme ho přemístili jsme tento problém vyřešili. Další dobrý krok byla i revitalizace nádvoří, při které se zajistila izolace a odvodnění fresek. Už za pár týdnů po dokončení, zmizela ze sklepů voda," upozornil starosta Králova Dvora.

Jak dále uvedl, potrvá hodně dlouho než vzácné fresky zcela vyschnou.

„Do té doby než začneme na zámku dělat okna a pořádnou opravu střechy, tak jsou fresky odborně zakonzervované speciálním nátěrem. Na jejich zakonzervování dohlíželi památkáři," dodal Petr Vychodil.

Letos tomu bude rok, co si králodvorský zámek prohlédla náměstkyně ministra kultury České republiky pro památkovou péči Anna Matoušková. Městu tehdy přislíbila pomoc při žádostech o dotaci nejen z havarijního fondu ministerstva kultury. V době její návštěvy trápil představitele města ze všeho nejvíce havarijní stav západního schodiště a nedokončená oprava střechy. Opravu střechy už má díky pružnosti vedení města zámek provizorně dokončenou.