Bez vody bude celý Králův Dvůr z důvodu přeložky přívodního vodovodního řadu. Vodu budou rozvážet cisterny.

Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě. Odstávka se uskuteční ve středu 26. října od 8 do 19 hodin.