Starosta města Petr Vychodil má kromě ze zákona určených povinností, na starost dotace, investice, přípravu a jednání rady města a městského zastupitelstva, dopravu, komunikaci s médii včetně městského zpravodaje a oficiálních webových stránek města.

Pod prvního místostarostu a senátora Jiřího Oberfalzera spadá akciová společnost Centrum, vyhlášky, územní plán, bezpečnost města a zámek.

„Místostarosta Josef Antoniv opět dohlíží na kulturu a sport, sociální problematiku, sociální, sportovní a kulturní granty, komise a výbory, městské lesy a sbory dobrovolných hasičů,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Nováček na místostarostovském postu Jan Šilhavý má v kompetenci nakládání s pozemky, zeleň, byty, dům s pečovatelskou službou, životní prostředí, sběrný dvůr a dluhy.