Do doby vlády císaře Karla IV. se přenesli tento víkend obyvatelé Prahy a přilehlých obcí a městeček podél řeky Berounky. Císař Karel IV. s manželkou Eliškou a početnou družinou se vydal na dvoudenní cestu z Prahy na Karlštejn. Velkolepou akci, jejímž cílem je rozvoj cestovního ruchu, uspořádal Středočeský kraj. „Přáli bychom si, aby se Královský průvod stal podobně aktivně prožívanou událostí, jako jsou v naší republice jiné tradiční historické slavnosti,“ vyjádřil přání kraje hejtman Petr Bendl.

Dvoudenní akce měla obrovský úspěch. „Předčil naše očekávání. Na akci se přišlo podívat zhruba pětadvacet tisíc lidí. Diváci nadšeně vítali královský průvod po celé trase z Prahy až na Karlštejn, na cestě se k výpravě přidávala spousta lidí, kočáry i povozy s koňmi,“ zhodnotil zájem veřejnosti jeden z organizátorů Miloslav Frýdl, který zajišťoval náročný program akce.

Už v Praze museli organizátoři kvůli nečekaně velkému zájmu veřejnosti trochu improvizovat v programu. Po celé trase průvod provázel policejní doprovod, motorizovaný i na koních. Na trase z Prahy do Karlštejna císaře s družinou čekalo několik zastávek, všude bylo připraveno slavnostní uvítání představiteli obce a bohatý doprovodný, historicky laděný program.

Průvod včetně koní přenocoval v Dobřichovicích, kam dorazil se zhruba hodinovým zpožděním. Odtud v sobotu dopoledne pokračoval do Řevnic a Hlásné Třebaně. Cestu zakončil v Karlštejně, kde císař v podání herce Vladimíra Čecha slavnostně uložil korunovační klenoty do Kaple sv. Kříže. Vrcholem velkolepé akce byl muzikál Noc na Karlštejně, který zhlédlo na louce U křížku kolem 1800 diváků.