Komplexním řešením této problematiky chtějí představitelé Králova Dvora zvýšit bezpečnost občanů města.

„V letošním roce chceme vybudovat první část codníků v městské části Zahořany, a to od autobusové zastávky směrem na obec Hudlice a připravit projekční řešení chodníku, který povede podél ulice Jungmannova. Což bude ale dosti problematické," vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Záměr města komplikuje v Jungmannově ulici stávající zástavba. „Věříme ale, že nakonec najdeme nějaké kompromisní řešení, které bude vyhovovat majitelům nemovitosti a také příslušným dotčeným orgánům, které se budou k předložené projektové dokumentaci vyjadřovat," poznamenal Petr Vychodil.

Vedení města ale neplánuje výstavbu chodníků jen v centru Králova Dvora. Dočkat by se jich měli i obyvatelé lokality Křižatka a Levín. Studie na řešení chodníků včetně zabezpečení dopravní obsluhy v městské části Křižatka by měla být zpracována ještě v letošním roce. „Ano, chodníky nám tady chybí už delší dobu. Tak se jich snad už konečně dočkáme," uvedla Milena Procházková.

V městské části Levín bude muset město před výstavbou chodníků nejprve zajistit převody a vykoupení některých pozemků.