„Podařilo se nám získat dotaci na nové hasičské auto a možná se nám podaří na něj získat i druhou dotaci. Nové auto má hodnotu milion korun. Jedná se o vozidlo typu Tranzit, které chceme věnovat našim počapelským hasičům k jejich letošnímu kulatému výročí. V květnu oslaví 120. výročí založení sboru,“ uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Městu se na nové vozidlo podařilo získat dotaci z ministerstva vnitra ve výši 300 tisíc korun. „Když získáme dotaci z ministerstva vnitra, můžeme žádat také o dotaci také na Středočeský kraj, a to až do výše 300 tisíc korun. Této možnosti jsme využili a žádost o dotaci na Středočeský kraj zaslali. Nyní čekáme, jak dopadneme,“ vysvětlil Petr Vychodil s tím, že výběrové řízení se už uskutečnilo a hasiči získají pro své potřeby osmimístný upravený Ford Tranzit.

V případě, že se Královu Dvoru podaří získat na nové hasičské auto také dotaci ze Středočeského kraje, doplatek města se výrazně sníží.
Oba králodvorské sbory jsou velmi činné, proto město do jejich vybavení investuje nemalé finanční částky. Sbor dobrovolných hasičů Králův Dvůr, jehož zásahovou jednotku využívají berounští profesionální hasiči při zásazích a v případě potřeby i jako zálohu, získal od města před dvěma roky nový Jeep. „Před několika lety jsme jim koupili novou cisternu za několik milionů korun. Hasičskou cisternu nám z části pomohla zaplatit dotace. Město na hasičské vozidlo doplácelo přes milion korun,“ upozornil starosta Králova Dvora. Členové obou hasičských sborů se aktivně podílejí na činnosti města.

Králův Dvůr své hasičské sbory každoročně podporuje i finančními příspěvky na činnost. Sbor dobrovolných hasičů Králův Dvůr dostává od města ročně přes tři sta tisíc korun a Sbor dobrovolných hasičů Počaply dostává kolem sta tisíce korun.. „Letos dostanou počápelští o něco větší částku, a to kvůli svému jubileu,“ podotkl starosta Králova Dvora.

Peníze, které Králův Dvůr hasičským sborům uvolní na činnost, se městu podle starosty vyplácí. Hasiči ve městě zajišťují požární bezpečnost, odchytávají toulavé psy, pomáhají při zajišťování kulturních akcí, zajišťují bezpečnost lidí i první pomoc a vyvíjejí další aktivity. „Králodvorští hasiči nově založili dětský hasičský oddíl Soptíci. Při náboru měli kolem padesáti dětí.

„V Králově Dvoře bylo hodně rodičů, kteří chtěli, abychom při našem sboru zřídili oddíl malých hasičů. Tak jsme se rozhodli udělat nábor a nyní jich máme téměř padesát. Každé pondělí mají odpoledne schůzky v areálu hasičské zbrojnice. Vede je moje dcera Adélka,“ uvedl velitel králodvorských hasičů Luboš Radvanský.

Družstvo malých hasičů měli v Králově Dvoře naposledy před sametovou revolucí. Sbor dobrovolných hasičů v Králově Dvoře má kolem 60 členů. Patří k JPO 3, takže má zásahovou jednotku, která spolupracuje s profesionálními hasiči. „Naše zásahová jednotka má celkem 24 členů a vyjíždí společně s berounskými profesionály,“ poznamenal Luboš Radvanský s tím, že její členové jsou vyškoleni na dopravní nehody. Od začátku letošního roku mají za sebou už téměř třicet zásahů.

„Naši hasiči jsou vidět pomalu všude. Když je potřeba, tak jdou odchytávat i toulavé psy. Asistují na společenských akcích a také se hodně angažují při králodvorských městských slavnostech. Podporu města si zaslouží,“ konstatovala Iveta Sýkorová ze sídliště Nad Stadionem.