Výměna třinácti oken, za kterou město zaplatilo zhruba 885 tisíc korun, začala o podzimních prázdninách a pak pokračovala za plného provozu. Vše pod dohledem památkářů.

„Vzhledem k tomu, že řemeslníci využili podzimních prázdnin, chod školy výměna oken nijak nenarušila. Původně se celá akce měla zrealizovat v létě, ale vyskytly se nějaké technické problémy, tak jsme se s firmou dohodly, že to udělají koncem října. A vše se zvládlo. Nyní máme vyměněná okna v jednom křídle školy. Což je zhruba jedna čtvrtina tříd a chodby vůbec,“ vysvětlil ředitel Základní školy Králův Dvůr, Počaply Vladislav Krabec.

Výměna části oken byla v této základní škole finančně hodně náročná.

Drakiáda patří na Berounsku k oblíbeným akcím.
OBRAZEM: Drakiáda patří na Berounsku k oblíbeným akcím

„Budova naší školy je kulturní památka a památkáři vyžadovali precizní práci. A ta je drahá. Škola patří mezi nejcennější stavby na území Králova Dvora. Z dálky vypadají nová okna stejně jako ta stará, což dokazuje mistrovskou ukázku řemeslné zručnosti truhlářské firmy a potvrzuje pohled na detaily zpracování. Výsledek je opravdu profesionální,“ pochvaluje si výsledek práce ředitel Základní školy Králův Dvůr Počaply Vladislav Krabec. 

Téměř devět set tisíc korun za výměnu oken město uhradilo z rozpočtu Králova Dvora. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, není výměna oken ve škole pro město jednoduchou záležitostí. Kromě výměny oken investovalo město v počapelské škole do nové kotelny a u její přidružené mateřské školy nechalo rozšířit o nové atrakce venkovní dětské hřiště.

„Zbylá okna jsou již v havarijním stavu a mohou být pro děti i nebezpečná, začínáme v průběhu zimy s Ná-rodním památkovým ústavem projednávat další etapu jejich výměny. Pokud půjde vše podle plánu, měla by se uskutečnit v příštím roce, a to v obdobném termínu jako letos,” doplňuje starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

NEJVYŠŠÍ INVESTICE

V Králově Dvoře jdou ale největší investice do Základní školy v Jungmannově ulici. „Výstavba nového pavilonu této školy jde podle plánu a termín dokončení leden 2018 se daří držet. Možná, že se dokončení dočkáme už před Vánoci,“ věří Petr Vychodil a dodává:

„Z rozpočtu Středočeského kraje se nám podařilo získat na jeho výstavbu dalších deset milionů korun. Znamená to, že jsme ušetřili finance z našeho rozpočtu a mohli jsme velkoryse rozšířit školní jídelnu i kuchyni.“

NEJVĚTŠÍ ŠKOLA S VENKOVNÍ TŘÍDOU

Králodvorská škola v Jungmannově ulici bude největší na okrese, jako jediná s novým evakuačním výtahem a celá bude bezbariérová. Všechny třídy mají být vybaveny interaktivními tabu-lemi a interiéry oživí moderní design odpovídající 21. století. Zajímavostí bude i skutečnost, která vyplynula až při stavbě, kdy vznikla myšlenka vybudovat venkovní třídu, pro případ výuky venku při teplém počasí.

„Co se ušetřilo díky dotaci z kraje, bylo použito na rekonstrukci střechy stávající budovy, která nebyla v dob-rém stavu. Navíc díky financím získaným ze Státního fondu životního prostředí byla vyměněna okna v budově tělocvičny a celý objekt zateplen, což přinese výraznou energetickou ús-poru,“ doplňuje starosta Králova Dvora.

Prvňáčci z 1. A ze Základní školy Zdice v Žižkově ulici s třídní učitelkou Kateřinou Baumovou.
NAŠI PRVŇÁCI: Představujeme žáky ze Zdic

Součástí projektu výstavby nového pavilonu je i výsadba zeleně, která se už realizuje, a také oplocení. Dále se už pracuje na rozšíření příjezdové cesty ke škole i rozšíření vjezdu podél tělocvičny kvůli lepšímu parkování u víceúčelového hřiště.

„Jsem z toho nadšená. Musím naše vedení města pochválit za to, co všechno pro obyvatele Králova Dvora dělá,“ říká Milada Buzková ze sídliště Pod Hájem.