„Opakovaně jako v minulém roce je rozpočet sestaven opatrně na straně příjmů, kde osobně očekávám zvýšení z rozpočtového určení. Na straně příjmů nejsou započítané případné dotace které město může případně čerpat v letošní roce," uvedl starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Město počítá v roce 2016 s příjmy ve výši 136 milionů korun a s výdaji ve výši 121 milionů korun. Jedná se tak o rozpočet nevyrovnaný a protože je výdajová strana nižší než příjmová, hodlá z rozpočtu město ušetřit několik milionů na další roky.
„Poprvé v historii Králova Dvora město hned na začátku roku pošle 15 mil do svého rezervní fondu jako rezervu na další roky případně na mimořádné neočekávané výdaje," upozornil Petr Vychodil.

Na vzdělání dětí hodlají představitelé Králova Dvora uvolnit více jak devět milionů korun. Počítají s částkou 9,332 milionu korun a další miliony korun hodlají investovat do modernizace škol. Počítají s investicí do projektové dokumentace na výstavbu nového pavilonu základní školy v Jungmannově ulici. V této škole město hodlá zateplit tělocvičnu a zajistit regulaci otopné soustavy. V počapelské základní škole město plánuje rekonstrukci kotelny.

Na kulturu by mělo město v letošním roce uvolnit částku 5,578 milionu korun.