Tomáš Krause se na základní škole v Králově Dvoře účastní kroužků, kde se žáci učí pracovat s edukativní verzí celosvětově populární hry Minecraft. Podmínky včetně licence pro používání počítačové hry zajistila škola a kroužky vede učitel informatiky a fyziky Pavel Bokr. „Účast v této soutěži jsem dobrovolně nabídl všem žákům mého školního počítačového kroužku a Tomášovi se podařilo dostat až do finále soutěže,“ potvrdil pedagog.

Letos bylo v rámci domácího kola zadáno dětem vytvořit dinosauří svět. Tomáš Krause se do úkolu ponořil a nakonec vytvořil svět s více než třiceti modely dinosaurů. „Snažil se, aby se dle možností, které hra nabízí, tyto modely blížily skutečným dinosaurům a aby současně zůstaly pokud možno i ve vhodné velikosti vzhledem k okolní krajině. V jeho světě nechybí ani hnízda s vejci či zkamenělí dinosauři,“ upřesnil Pavel Bokr.

Hodnotící komise Tomášovu práci zařadila mezi finalisty v kategorii 1. stupně základních škol.