„Bezpečný život lidí a hlavně dětí ve městě je velmi důležitý. Z tohoto důvodu pokračujeme ve výstavbě chodníků v jednotlivých městských částech. V roce 2016 jsme vybudovali za několik milionů korun chodník v Levíně a v loňském roce jsme zahájili výstavbu další etapy chodníku v Zahořanech a letos v ní pokračujeme,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Celá výstavba zahořanských chodníků je hrazena z dotace získané z Integrovaného regionálního operačního programu. „Při opravách chodníků a komunikací narážíme často na problém s přeložkami plynu a umisťováním elektřiny pod povrchy. Kvůli tomu musíme některé plánované lokality přesouvat na pozdější dobu,“ vysvětlil Petr Vychodil s tím, že v současné době se staví kolem plánovaného nového kruhového objezdu v blízkosti nové zástavby.

„V této části Zahořan by se měl chodník dokončit v průběhu května. Protože se nám podařilo v soutěži dosáhnout nižší ceny než jsme předpokládali a poskytovatel dotace nám přidal dalších půl milionu a k tomu nám ještě náš technický dozor ušetřil dalšího půl milionu korun, uděláme v celé spodní části Zahořan nad rámec této investiční akce novou asfaltovou. Ta povede podél potoka,“ uvedl starosta Králova Dvora.

Nového chodníku a opravy komunikace se dočkají také obyvatelé sídliště Pod Hájem , který využívají zejména děti při cestě do školy. Rekonstrukce chodníku se dočkají také v Karlově Huti.

Největší rozpracovanost je ale v Zahořanech. Město letos v této části Králova Dvora zahájí ještě další etapu výstavby chodníků a také ji plánuje i dokončit. „ Chodník povede od stávající horní autobusové zastávky až k mostu. Pak s výstavbou této části chodníku musíme skončit, protože se nám nepodařilo domluvit s třemi majiteli pozemků, které k pokračování stavby potřebujeme. Touhle částí se ale vyřeší největší problém v Zahořanech,“ konstatoval Petr Vychodil.

V této městské části ještě nedávno lidé při čekání na autobus stáli v silnici. Nyní už mají k dispozici novou autobusovou zastávku, na kterou navazuje i nový chodník ze zámkové dlažby. Město také nechalo vybudovat přes místní potok novou lávku, která umožnila k autobusové zastávce snadnější přístup lidem z druhé strany potoka. Lávku přes potom zde město nechalo vybudovat také z dotace.

„Ta lávka je úžasná. Spoustu let jsme se dostávali na hřiště dlouhou oklikou. Teď jsme na něm za pár minut. Dcera si tam chodí hrát na prolézačky a na zastávku je to nyní také kousek,“ pochvaluje si Barbora Pletánková.

Letos mělo město původně zahájit také výstavbu nových chodníků podél komunikace v Jungmannově ulici. Kvůli změnám v projektu týkajícího se rozsáhlé rekonstrukce Plzeňské ulice, tuto akci muselo město posunout až na příští rok. Silnice v Jungmannově ulici se měla opravovat už v letošním roce a společně s ní i chodníky. Nyní je termín prací přeložen až na příští rok. Z tohoto důvodu město museo domluvit s dodavateli díla změnu v termínu provedení stavby.