Jak uvedl ředitel Základní školy Králův Dvůr Počaply Vladislav Krabec, během čtyř let se počet žáků v jeho základní škole navýšil o jednu polovinu. „V roce 2011 naši základní školu navštěvovalo 209 dětí. V letošním školním roce máme ve třídách už celkem 301 žáků. Za čtyři roky nám tak stoupl počet dětí téměř o stovku," upozornil Vladislav Krabec.

Druhou základní školu v Jungmannově ulici navštěvovalo v loňském roce celkem 482 žáků. V roce 2011/2012 měla tato škola 425 žáků a ve školním roce 2000/2001 byl dokonce průměrný počet žáků v této škole 342.

„V příštím školním roce budeme mít v základních školách opět více dětí než v tomto. Ale nebudeme otevírat více prvních tříd. Na to nemáme prostory. Na každé základní škole budou dvě první třídy. Jen se v nich zvýší počet dětí," poznamenal starosta Králova Dvora Petr Vychodil s tím, že tento problém už město řeší.

„V lednu jsme podali žádost o dotaci na výstavbu nového pavilonu, který bude stát u Základní školy v Jungmannově ulici. Konkrétně bude stát podél Jungmannovy ulice. V novém pavilonu by mělo být celkem devět tříd. Od každého ročníku jedna. Protože žádáme o sto milionů korun a podobných žádostí z jiných měst a obcí je hodně, myslím, že je to dlouhodobější záležitost," uvedl starosta Králova Dvora a poznamenal, že v případě, že město s žádostí neuspěje, bude o peníze na stavbu nového školního pavilonu znovu žádat v příštím roce.

Nový školní pavilon bude třípatrový. Účelem jeho výstavby je rozšíření kapacity základní školy o 360 dětí. Pavilon by měl mít deset kmenových a čtyři půlené třídy. V pavilonu bude několik kabinetů a dokonce i malá a velká tělocvična.

V novém pavilonu by našly umístění i děti ze spádových obcí. Město už se třemi obcemi uzavřelo partnerskou smlouvu o umístění.