Základní školu v Počaplech čeká druhá etapa výměny střechy na hlavní budově a přestavba kuchyňky. Místo ní vznikne nová třída. „Další třídu už nutně potřebujeme, naše škola má naplněnou kapacitu. Přestavbou kuchyňky vznikne další kmenová třída,“ uvedl ředitel ZŠ Počaply Vladislav Krabec.

Školu čeká i pravidelná údržba vnitřních prostor a vybavení. Město rovněž nechá opravit podlahu v tělocvičně. „Na opravu střešní krytiny hlavní budovy školy letos město uvolní přes pět milionů korun. Stavební práce skončí do 31. srpna,“ řekl starosta Petr Vychodil.

V Základní škole Králův Dvůr se během prázdnin chystá revitalizace odborných učeben a interiérového vybavení. „Vybaví se novou technikou učebna informatiky v novém pavilonu a stávající dvě počítačové třídy ve starém školním pavilonu se zrekonstruují a nově vybaví. V učebnách budou položené nové podlahy a třídy se vymalují,“ vysvětlil ředitel ZŠ Králův Dvůr Evžen Krob.

Škola se během léta připojí na vysokorychlostní internet. Celková konektivita si vyžádá bezmála 4,1 milionu korun a na revitalizaci učeben a interiérového vybavení se počítá s částkou přes 1,1 milionu korun. Modernizace se dočká i třída pro chemii a fyziku.